Curipod placeholder

Samfunnsfag (27.02)

0
0
Profile picture of rickfugi

rickfugi

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Oppsummering Sametinget Artikkel oppsummering Minecraft - Sametinget Læringsmål: Å kunne forstå hva Sametinget er og hvorfor det trengs.
Plan for dagen:
2. Slide
60 seconds
Fra før vinterferien
Kort oppsumering
3. Word cloud
60 seconds
Hva husker vi fra FØR vinterferien?
4. Slide
60 seconds
5. Slide
60 seconds
Hva er Sametinget? Fornorskningspolitikk (ca. 1850 - ca. 1950) 20 545 samer var registrert i Sametingets valgmanntall i 2021 Er vi likestilt nå? Hvorfor trengs Sametinget?
Sametinget
6. Slide
60 seconds
Alle har blitt delt inn i grupper. Hver gruppe har fått 1/2 artikler. Dere skal alle lese gjennom artikkelen(e) og skrive ned en oppsummering på de(n). Hvordan er artikkelen relevant i forhold til Sametinget og samer idag?
Oppgave - Oppsumer artikkel
7. Slide
60 seconds
Gruppe 1: Vetle, Victor, Leana og Amel Gruppe 2: Johannes, Sandra, Suchada, Martin og Dennis Gruppe 3: Rikke, Oscar, Niko, og Mattias
Artikkel oppgave
8. Slide
60 seconds
Alle har blitt delt inn i grupper. Hver gruppe har fått 1/2 artikler. Dere skal alle lese gjennom artikkelen og skrive ned en oppsummering på den samt: Hvordan er artikkelen relevant i forhold til Sametinget og samer idag?
Oppgave - Oppsumer artikkel

Suggested content