Sikker jobb analyse (SJA)

0
0

Gjennomfør sikker jobb analyse i Curipod. SJAen gjøres synkront og med alle arbeiderne for å sikre a

Profile picture of friik

friik

Updated 5 months ago

1. Title & media
60 seconds
Risikoer på arbeidsplassen (SJA forberedelse)
2. Bullets
60 seconds
Agenda
 • Del 1: Før utfylling av SJA skjema - gjøres det en interaktiv SJA idémyldring for å få alles innspill. Deretter skriver dere SJA individuelt
 • Del 2: Leder bruker tegneaktiviteten til å dele ut enkle SJA-skjemaer til de ansatte. Alle fyller ut individuelt.
 • Del 2: Leder tar så skjemaene og fyller ut fysisk SJA og godkjenner. Arbeiderne kommer raskt i gang med arbeidet.
3. Bullets
60 seconds
Hvorfor gjennomføre SJA på denne måten?
 • Øker sikkerheten
 • Gjør SJAen effektivt og inkluderende
 • Avdekk risikoer ved å få hjelp fra alle (ikke bare de som tar ordet)
 • Alle fyller kjapt individuelt. Leder tar så og samler inn i eget SJA skjema - raskt for de som skal gjøre jobben - enkelt for leder og godkjenner
4. Open question
330 seconds
Q: Koble om gammelt ventilasjonsanlegg før installasjon av nytt: Mulige farer / konsekvenser
5. Poll
20 seconds
Q: Koble om gammelt ventilasjonsanlegg før installasjon av nytt: risiko
 • 🟢
 • 🟡
 • 🔴
6. Bullets
60 seconds
Sett av 15 min for inkluderende SJA
 • Øker sikkerheten
 • Gjør SJAen effektivt og inkluderende
 • Avdekk risikoer ved å få hjelp fra alle (ikke bare de som tar ordet)
 • Alle fyller kjapt individuelt. Leder tar så og samler inn i eget SJA skjema - raskt for de som skal gjøre jobben - enkelt for leder og godkjenner
7. Drawings
360 seconds
Q: Fyll ut SJA-skjemaet individuelt
8. Header
60 seconds
Da er vi klare!

Suggested content