Utforsk nettvett

7
3

Nettvett er en relevant problemstilling fra barneskolen til voksenopplæringen. En utfordring er ofte

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Nettvett - en utforskende time!
8. til 10. trinn
2. Title & media
60 seconds
Hva er nettvett, og hvorfor er det viktig?
3. Bullets
60 seconds
Kompetansemål som dekkes
  • Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
  • Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
4. Drawings
360 seconds
Q: Tegn og forklar - hvor legger du igjen digitale spor i hverdagen?
5. Header
60 seconds
Legger du igjen flere digitale spor enn du trodde?
Diskuter i klassen
6. Open question
180 seconds
Q: Hva kan de digitale sporene du legger igjen bli brukt til?
7. Header
60 seconds
Kan bruk av digitale spor være både positivt og negativt?
Diskuter i klassen
8. Title & media
60 seconds
Sosiale medier gir spennende muligheter, og store utfordringer
9. Q&A
180 seconds
Q: Hvis du fikk møte sjefen i Facebook og Instagram - Hva ville du spurt han om?
10. Header
60 seconds
Se hva Mark Zuckerberg (Facebooksjefen) sa i Senatet:
https://www.youtube.com/watch?v=EgI_KAkSyCw
11. Bullets
60 seconds
Kilder
  • Artikkel fra WSJ: https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739

Suggested content