Utforsk nettvett

7
3

Nettvett er en relevant problemstilling fra barneskolen til voksenopplæringen. En utfordring er ofte

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 8 months ago

1. Slide
60 seconds
Untitled
8. til 10. trinn
2. Slide
60 seconds
Untitled
3. Slide
60 seconds
Untitled
  • Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
  • Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
4. Drawings
360 seconds
Tegn og forklar - hvor legger du igjen digitale spor i hverdagen?
5. Slide
60 seconds
Untitled
Diskuter i klassen
6. Open question
180 seconds
Hva kan de digitale sporene du legger igjen bli brukt til?
7. Slide
60 seconds
Untitled
Diskuter i klassen
8. Slide
60 seconds
Untitled
9. Q&A
180 seconds
Hvis du fikk møte sjefen i Facebook og Instagram - Hva ville du spurt han om?
10. Slide
60 seconds
Untitled
https://www.youtube.com/watch?v=EgI_KAkSyCw
11. Slide
60 seconds
Untitled
  • Artikkel fra WSJ: https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739

Suggested content