Curipod placeholder

Vi bygger demokrati sammen

0
0
Profile picture of marand4

marand4

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Vi bygger demokrati sammen
2. Word cloud
40 seconds
Hva betyr "vi bygger demokrati sammen" for deg?
3. Poll
20 seconds
Tenker du iblant at noe er dumt på skolen eller på en fritidsaktivitet du driver med? Sier du fra, eller later du som ingenting?
  • Sier fra
  • Forblir tanker
  • Alt er perfekt
4. Open question
180 seconds
Hvilke demokratiske verdier og rettigheter mener du vi har i Norge?
5. Slide
60 seconds
Demokrati = folkestyre Indirekte demokrati = representanter som tar avgjørelser Parlamentarisme (1884) = regjeringen må ha støtte fra flertallet på Stortinget Grunnloven av 1814 sier hvordan Norge skal styres - maktfordeling med en folkevalgt nasjonalforsamling (Stortinget), regjeringen skal styre og domstolene som passer på at alle følger lovene. Rettigheter som: Stemmerett, religionsfrihet og ytringsfrihet, rett til å ikke bli diskriminert og rett til utdanning.
Norge som demokrati
6. Slide
60 seconds
Siden 1814 - utvikler seg enda. Kan si hva vi mener, uten å bli straffet. Uenighet - komme fram til løsninger som er gode for flest mulig. Folket bestemmer - folkesuverenitetsprinsippet, folket har den eneste lovlig makten til å styre landet. Frie valg hvert fjerde år (stortingsvalg og valg til Sametinget, og kommune- og fylkesvalg)
Norge som demokrati
7. Drawings
390 seconds
Tegn det norske demokratiet
8. Word cloud
20 seconds
Hvor gammel må man være for å bruke stemmeretten?
9. Word cloud
20 seconds
For å sikre frie valg, er også valget ...? Dersom man spør noen hva de stemmer, velger mange å svare dette.
10. Open question
240 seconds
I demokratier kan folk ha forskjellige meninger og være uenige. Hvorfor kan det være bra for demokratiet at folk er uenige?
11. Drawings
390 seconds
Liten pustepause: Tegn en enhjørining med pels, som leser en bok i skyene.
12. Slide
60 seconds
Medborgerskap = delta Si fra om dine meninger Bruker retten til skolegang Kunnskap - enklere å delta i demokratiet Dine handlinger sender signaler - dersom ingen bruker fotballbanen i Holta, hvorfor skal kommunen bruke penger på en vedlikeholde denne? Mobilbruk og sosiale medier
Kan påvirke uten stemmerett
13. Open question
270 seconds
En måte du kan påvirke på, er å si hva du mener. Du deltar i demokratiet når du blir med på smått og stort som skjer rundt deg. Hvilke tanker og ideer har du som kan gjøre samfunnet vårt bedre?
14. Drawings
390 seconds
Tegn det som engasjerer deg mest i samfunnet, gjerne noe du vil endre på
15. Slide
60 seconds
Har du en sterk mening om en sak? Dine tanker er verdifulle. Oppgave - velg en av oppgavene (leveres på Classroom) 1) Lag en film/TikTok hvor du på best mulig vis skal få fram hva du ønsker å forandre i samfunnet 2) Lag en fil/TikTok hvor du får fram måter man som ungdom kan påvirke demokratiet
Nå skal du påvirke

Suggested content