Curipod placeholder

Volum og omkrets

0
0
Profile picture of aud.charlotte

aud.charlotte

Updated 3 months ago

1. Open question
210 seconds
Et rektangel som har en omkrets på 24 cm. Hvor stor er de lengste sidene?
2. Drawings
450 seconds
Tegn en rettvinklet trekant
3. Drawings
450 seconds
Tegn en likesidet trekant
4. Drawings
450 seconds
Tegn en likebent trekant
5. Open question
210 seconds
Hvor stor er vinkel C. Skriv kun inn tallet
6. Poll
20 seconds
En pizza har diameter ca 20 cm. Hvor stort areal har en pizzabit dersom biten er 1/6 av arealet.
 • ca 80%
 • litt over 10 kvadratcentimeter
 • 1/8
 • 4 cm
 • litt over 52 cm*cm
7. Poll
20 seconds
Hvor mange timer har du arbeidet dersom du tjener 200 kr per time og får en lønn på 1200 kroner?
 • 5 timer
 • 6 timer
 • 10 timer
8. Drawings
450 seconds
Tegn en graf som viser hvor mye du tjener når du tjener 150 kr per time
9. Poll
20 seconds
Du bruker 15 min for å rigge deg til og bruker 30 min for å male et motiv. Hvilken formel er riktig?
 • f(x)=45x
 • f(x)=15+30x
 • f(x)=30x-15
10. Open question
210 seconds
En terning har sider på 10 cm, hvor stort er volumet?
11. Poll
20 seconds
En sirkel har diameter på 10 cm. Hvor langt er rundt sirkelen i omkrets?
 • 25,2 cm
 • 31,4 cm
 • 31,4 cm^2
 • 25,2 cm^2
12. Poll
20 seconds
Hvilket areal er størst av et kvadrat med sider som er 2 cm, eller en sirkel med diameter på 2 cm?
 • Sirkelen har størst areal
 • Kvadratet har størst areal
13. Poll
20 seconds
Hvor stort er arealet på en sirkel med diameter på 2 cm?
 • Det samme som pi
 • 4 cm^2
 • 3,3 cm^2
14. Poll
20 seconds
Hvor mange figurer har figur nr 5?
 • 23
 • 25
 • 20

Suggested content