Curipod placeholder

oppsummering oktober/november

0
0
Profile picture of karfar

karfar

Updated 4 months ago

1. Slide
60 seconds
Oppsummering
Energi, fotosyntese, partikkelmodell og vannets kretsløp
2. Slide
60 seconds
Energi
  • er det som får noe til å skje
  • kan verken oppstå eller forsvinne, men går over i andre former
3. Open question
150 seconds
Hvilke typer energi finnes?
4. Slide
60 seconds
Vi kan dele energi inn i to hovedgrupper
  • Bevegelsesenergi (kinetisk energi)
  • Potensiell (stillingsenergi)
5. Slide
60 seconds
Hve er energikilde og energibærer?
6. Open question
180 seconds
Gi eksempler på energikilder og energibærer
7. Slide
60 seconds
Fotosyntese
8. Drawings
420 seconds
Tegn en tegning som skal forestille fotosyntesen
9. Slide
60 seconds
10. Slide
60 seconds
Partikkelmodellen
  • Fast stoff (solid)
  • Væske (liquid)
  • Gass (gas)
11. Slide
60 seconds
12. Open question
110 seconds
Hva finnes mellom partiklene i gass, væske eller fast form?
13. Open question
180 seconds
Hvorfor er det et lite mellomrom mellom togskinnene?
14. Slide
60 seconds
Faseoverganger
  • når et stoff får eller avgir energi slik at det får fra en fase til en annen.
15. Slide
60 seconds
Faseovergang i bilde
16. Open question
150 seconds
Forklar ordene fordampe og kondensere
17. Slide
60 seconds
Vannets kretsløp
18. Drawings
420 seconds
Tegn vannkretsløpet

Suggested content