Curipod placeholder

oppsummering oktober/november

0
0
Profile picture of karfar

karfar

Updated 16 days ago

1. Header
60 seconds
Oppsummering
Energi, fotosyntese, partikkelmodell og vannets kretsløp
2. Bullets
60 seconds
Energi
  • er det som får noe til å skje
  • kan verken oppstå eller forsvinne, men går over i andre former
3. Open question
150 seconds
Q: Hvilke typer energi finnes?
4. Bullets
60 seconds
Vi kan dele energi inn i to hovedgrupper
  • Bevegelsesenergi (kinetisk energi)
  • Potensiell (stillingsenergi)
5. Title & media
60 seconds
Hve er energikilde og energibærer?
6. Open question
180 seconds
Q: Gi eksempler på energikilder og energibærer
7. Header
60 seconds
Fotosyntese
8. Drawings
420 seconds
Q: Tegn en tegning som skal forestille fotosyntesen
9. Fullscreen media
60 seconds
10. Bullets
60 seconds
Partikkelmodellen
  • Fast stoff (solid)
  • Væske (liquid)
  • Gass (gas)
11. Fullscreen media
60 seconds
12. Open question
110 seconds
Q: Hva finnes mellom partiklene i gass, væske eller fast form?
13. Open question
180 seconds
Q: Hvorfor er det et lite mellomrom mellom togskinnene?
14. Bullets
60 seconds
Faseoverganger
  • når et stoff får eller avgir energi slik at det får fra en fase til en annen.
15. Title & media
60 seconds
Faseovergang i bilde
16. Open question
150 seconds
Q: Forklar ordene fordampe og kondensere
17. Title & media
60 seconds
Vannets kretsløp
18. Drawings
420 seconds
Q: Tegn vannkretsløpet

Suggested content