Curipod placeholder

prosent

0
0

Curipod generated lesson: "prosent". #5-7

Profile picture of tor-inge1.johansen

tor-inge1.johansen

Updated 5 months ago

1. Word cloud
300 seconds
Fortell meg med en setning hva prosent betyr
2. Slide
60 seconds
Vite hva prosent er Hvordan man kan regne ut prosent av ulike tall Vite størrelsen på prosent.
Learning objective:
3. Slide
60 seconds
Prosent er måten vi uttrykker prosenttall på. Prosent betyr "per hundre" eller "av 100". Det brukes til å uttrykke en del eller andel av et heltall eller et antall i forhold til 100. Prosenter skrives som tall etterfulgt av prosenttegnet (%), for eksempel 50%, som betyr halvparten eller 50 av 100
Hva er prosent?
4. Slide
60 seconds
prosent: Mengde eller rate i forhold til hundre (100) prosent er en matematisk uttrykk som beskriver en brøk av en helhet som en del av 100 brøk: Et tall som representerer en del av en helhet eller en del av en gruppe
Begreper:
5. Slide
60 seconds
Fun facts:
6. Open question
660 seconds
Samarbeid i par: Hva er forskjellen mellom en prosentandel og en proporsjon?
7. Slide
60 seconds
Prosent og proporsjon er begge måter å uttrykke forhold på, men det er noen forskjeller mellom dem: Prosent brukes til å uttrykke en del eller andel av et heltall eller et antall i forhold til 100, mens proporsjon uttrykker en sammenligning mellom to størrelser. Prosent skrives som tall etterfulgt av prosenttegnet (%), mens proporsjon skrives som en brøk eller som et forhold mellom to tall. Prosent brukes vanligvis i forbindelse med endring i størrelse eller mengde, mens proporsjon brukes vanligvis til å sammenligne to størrelser eller grupper. For eksempel, hvis du ønsker å uttrykke at 40 av 100 personer i et rom er kvinner, ville du si at 40% er kvinner. Hvis du ønsker å uttrykke at forholdet mellom kvinner og menn i rommet er 2:3, ville du si at proporsjonen av kvinner til menn er 2/3 eller 0,67.
Forskjell på prosent og proposjon
8. Open question
660 seconds
Jobb i par Skriv opp til 3 setninger om: Hva er sammenhengen mellom prosent og brøk?
9. Poll
300 seconds
Hva er prosent?
 • En brøk av en hel.
 • En prosentandel av en hel
 • En desimal av en hel.
 • Et helt tall
10. Poll
300 seconds
Hvis 50% av en gruppe med elever er 10, hva er det totale antallet elever?
 • 20
 • 50
 • 100
 • 5
11. Poll
300 seconds
Hvis du har 10 epler og gir bort 5, hva er prosentandelen av epler du har gitt bort?
 • 25%
 • 50%
 • 75%
 • 100%
12. Poll
300 seconds
Hvis 20% av en gruppe med elever er 8, hva er det totale antallet elever?
 • 20
 • 40
 • 50
 • 80

Suggested content