Curipod placeholder

Hvordan lærer du best?

0
0
Profile picture of roy.einar.thorsland

roy.einar.thorsland

Updated 3 months ago

1. Open question
450 seconds
Hvordan lærer du best? • Å vite hva som gir deg den beste læringsutbyttet • Å ta deg tid til å reflektere over læringsprosessen • Å koble faget du lærer til andre fag du kjenner til In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Diskuter i par hvordan du kan få best mulig læringsutbyttet B. Gjør et tegning som viser hvordan du lærer best
2. Word cloud
210 seconds
Hvordan lærer du best? • Identifiser hvordan du lærer best, eksempelvis ved å lese, se videoer eller lytte til foredrag. • Finn et miljø som passer til din læreform, som å studere alene eller i fellesskap. • Prøv ulike læringsmetoder og finn den som fungerer best for deg. Jobb sammen og finn deres beste løsninger: A. Diskuter læringsmetoder i par og lag en illustrasjon som viser deres løsning. B. Lag et kort skriftlig oppsummering av hvordan dere best lærer og hvilke læringsmetoder deres illustrasjon representerer.
3. Drawings
1440 seconds
Hvordan lærer du best? Spøsrmål: • Tenk på hvordan du lærer best når du studerer for en test eller et eksamensarbeid. • Vurder hvilke læringsmetoder som fungerer best for deg. • Identifiser styrkene og svakhetene dine for å få best mulig resultater. Jobbe sammen: Jobb sammen og diskuter i gruppe: A. Lag et skjema med styrker og svakheter og hvordan du kan forbedre dem. B. Konkurrer med partneren din om å lage din egen læringsstrategi.
4. Drawings
1350 seconds
Hvordan lærer du best? Spørsmål • Identifiser styrker og svakheter dine. • Lag en plan for å målrette læringen. • Finn et passende miljø for læring. Jobb sammen i gruppe Select and solve one of the tasks: A. Diskuter sammen hvordan du best lærer og tegn det. B. Finn et eksempel på hvordan noen andre lærer best og tegn det.
5. Poll
60 seconds
Poll activity
  • Option 1
  • Option 2
  • Option 3
  • Option 4
  • Option 5
  • Option 6
  • Option 7

Suggested content