Curipod placeholder

Ano ang masasabi mo sa iyong sarili na magiging basehan mo sa buhay mo? (ilagay ang sagot sa ilang salita lamang)

0
0
Profile picture of djoanarosej

djoanarosej

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Ano ang masasabi mo sa iyong sarili na magiging basehan mo sa buhay mo? (ilagay ang sagot sa ilang salita lamang)
2. Slide
60 seconds
A personal mission statement is a brief phrase (or sentences) that reflects your purpose in life. It outlines your core values and beliefs, and serves as a guide to how you should live and make choices. Take some time to reflect on who you are and what matters to you, and write down your mission statement.
Crafting a Personal Mission Statement
3. Slide
60 seconds
Misyon sa Buhay Personal na Misyon sa Buhay
Concepts:
4. Slide
60 seconds
Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay
5. Poll
60 seconds
Ano ang personal na misyon mo sa buhay?
  • Maging isang magaling na lider sa lipunan
  • Maging isang inspirasyon sa komunidad
  • Maging instrumental sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lahat ng antas
  • Maglingkod sa iba at maging isang mapagmahal na kaibigan
6. Slide
60 seconds
Ang isang personal na mission statement ay maaaring maging isang mahalagang tool upang makatulong sa iyo na makahanap ng focus at layunin sa buhay. Ang isang personal na mission statement ay hindi kailangang maging mahaba. Ang mga mahusay na mga pahayag ay karaniwang mga pahayag na may hanggang 10 salita. Ang isang personal mission statement ay maaaring magbago at mag-evolve sa paglipas ng panahon o sa pagbabago ng mga layunin sa buhay.
Did you know?
7. Open question
300 seconds
Ano ang mas mahalaga para sa iyo sa buhay? Ano ang mga bagay na gusto mong gawin dito?
8. Open question
300 seconds
Ano ang mga hamon sa pagbuo ng iyong personal na misyon sa buhay? Ano ang mga benepisyo na maaaring dala ng pagbuo ng isang personal na misyon sa buhay?
9. Personalised Feedback
360 seconds
What steps did you take to develop your personal mission statement?
10. Open question
300 seconds
Paano maaaring makatulong sa iyo ang pagbuo ng iyong personal na misyon sa buhay?
11. Open question
300 seconds
Paano nakatutulong sa iyo ang iyong personal na misyon sa buhay sa pag-navigate sa iyong buhay?

Suggested content