Curipod placeholder

EU (Samfunnsfag 10)

0
0
Profile picture of Nicholas Nystad

Nicholas Nystad

Updated a month ago

1. Fullscreen media
60 seconds
2. Bullets
60 seconds
Mål for timen
  • Vite hva EU er for noe.
  • Vite hvorfor EU ble dannet og de viktigste måtene EU fungerer på.
  • Vite om hvordan Norges forhold til EU er.
3. Word cloud
60 seconds
Q: Hva vet du fra før? Hva forbinder du med EU?
4. Fullscreen media
60 seconds
5. Open question
210 seconds
Q: Hva ville du gjort for å få til samarbeid mellom disse landene og binde dem tettere sammen?
6. Fullscreen media
60 seconds
7. Fullscreen media
60 seconds
8. Fullscreen media
60 seconds
9. Fullscreen media
60 seconds
10. Fullscreen media
60 seconds
11. Fullscreen media
60 seconds
12. Fullscreen media
60 seconds
13. Fullscreen media
60 seconds
14. Fullscreen media
60 seconds
15. Fullscreen media
60 seconds
16. Fullscreen media
60 seconds
17. Poll
20 seconds
Q: Har EU blitt mest videre eller mest dypere?
  • Videre
  • Dypere
  • Like mye av begge
18. Fullscreen media
60 seconds
19. Fullscreen media
60 seconds
20. Fullscreen media
60 seconds
21. Fullscreen media
60 seconds
22. Fullscreen media
60 seconds
23. Open question
270 seconds
Q: Hva var det beste argumentet for EU?
24. Open question
270 seconds
Q: Hva var det beste argumentet mot EU?
25. Poll
20 seconds
Q: Hva synes du Norge burde gjøre?
  • Bli fullt medlem av EU
  • Fortsette som før med EØS
  • Melde seg ut av EØS
26. Q&A
210 seconds
Q: Er det noe du lurer på eller vil vite mer om?

Suggested content