Curipod placeholder

FL3 - SK Legal Considerations

0
0
Profile picture of info

info

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
2. Slide
60 seconds
3. Slide
60 seconds
4. Drawings
420 seconds
Nakresli sám seba ako podnikateľa vo svojom biznise
5. Slide
60 seconds
6. Slide
60 seconds
7. Word cloud
240 seconds
Aké právne formy ešte poznáš?
8. Slide
60 seconds
9. Slide
60 seconds
10. Slide
60 seconds
11. Open question
240 seconds
Napíš príklad voľnej, viazanej a remeselnej živnosti.
12. Slide
60 seconds
13. Slide
60 seconds
14. Drawings
450 seconds
RELAXUJME: NAKRESLI SÁM SEBA NA DAŇOVOM ÚRADE, AKO VYBAVUJEŠ DIČ.
15. Slide
60 seconds
16. Poll
60 seconds
Aká je úloha valného zhromaždenia vo firme?
 • Zabezpečiť dohľad nad činnosťou spoločnosti a jej manažmentom.
 • Rozhodovať o dôležitých záležitostiach spoločnosti
 • Niesť zodpovednosť za riadenie a správu spoločnosti
17. Slide
60 seconds
18. Poll
60 seconds
What are some key principles of good Corporate Governance?
 • Transparency, independence, accountability, and fairness
 • Profitability, efficiency, competitiveness, and innovation
 • Growth, expansionism, global reach and social responsibility
19. Poll
60 seconds
'Whistleblowing' is an important aspect in Corporate Governance. What does this term mean?
 • Reporting illegal or unethical behavior within a company
 • Encouraging employees to break rules for better profits
 • Rewarding employees who follow rules strictly
20. Poll
60 seconds
Why is Corporate Governance important for businesses?
 • It ensures that companies operate ethically and responsibly
 • It helps companies maximize their profits at any cost
 • It allows companies to avoid paying taxes
21. Slide
60 seconds

Suggested content