Curipod placeholder

How are you feeling today?

0
0
Profile picture of siri

siri

Updated 5 months ago

1. Poll
30 seconds
How are you feeling today?
 • Great! 🌟
 • Tired 😴
 • Stressed 😫
 • Okay 🙂
 • Excited 🤩
2. Word cloud
120 seconds
Hva er det du husker best etter årets matte-timer?
3. Slide
60 seconds
Halvårsprøve er en skriftlig prøve som tester elevens kunnskaper i matematikk. På prøven vil det være oppgaver med både tall og symboler som eleven må løse. Halvårsprøve er en viktig del for å se hva vi må jobbe videre med. Halvårsprøve er en fin måte å lære på.
Halvårsprøve i matematikk
4. Slide
60 seconds
Algebra er en gren av matematikken. Den enkleste definisjonen er at algebra er læren om ligninger, regning med tall og variabler og bokstavregning. Geometri er den delen av matematikken som handler om egenskaper til romlige legemer (kube, kule, prismer, kjegler osv.) og figurenes form (firkanter, trekanter, sirkler osv.) og størrelser. En likning får du ved å oversette en tekstoppgave over til det matematiske språket. Dette betyr at en likning er et matematisk uttrykk med bokstaver der målet er å finne de ukjente eller en formel som sier at to matematiske uttrykk er like store.
Concepts:
5. Poll
60 seconds
Hva synes du var det vanskeligste med halvårsprøven i matematikk?
 • Håndtering av store tall
 • Flytting av parenteser
 • Logisk tenking
 • Matematiske utregninger
 • Utførelse av geometriske figurer
 • Løsning av likninger
6. Slide
60 seconds
Halvårsprøven i matematikk ble første gang introdusert i Norge i 2003. Halvårsprøven i matematikk er en internasjonalt anerkjent prøve som tester grunnleggende matematiske ferdigheter. Halvårsprøven i matematikk ble utviklet av den amerikanske matematikeren John von Neumann i 1937.
Did you know?
7. Open question
300 seconds
Hva lært du av halvårsprøven?
8. Open question
300 seconds
Hvilke strategier brukte du for å løse oppgavene ?
9. Personalised Feedback
360 seconds
Kort oppsummering: Hva var greit med gårsdagens prøve?
10. Open question
300 seconds
Hva syns du er vanskelig i matematikk?
11. Open question
300 seconds
Hva lærte du av å gjennomføre prøven på denne måten?
12. Personalised Feedback
237 seconds
Hva står x for? 3x + 7 = 22?
13. Open question
180 seconds
Q: Hva er forskjellen mellom multiplikasjon og divisjon?
14. Open question
180 seconds
Q: Hva er det motsatte av multiplikasjon?
15. Open question
180 seconds
Q: Hvordan kan du bruke multiplikasjon for å finne ut hvor mange timer du bruker på å gjøre lekser i løpet av uken?
16. Open question
180 seconds
Q: Hvordan kan du bruke multiplikasjon til å finne ut hvor mange ganger større en tall er enn en annen?
17. Personalised Feedback
237 seconds
Hva står x for 2x + 5 = 19?
18. Personalised Feedback
237 seconds
Hva står x for 2x + 5 = 17?
19. Drawings
450 seconds
Draw a unicorn playing saxophone in space with sunglasses and a space suit on.
20. Drawings
450 seconds
Draw a unicorn in sunglasses, flying over a rainbow.
21. Drawings
450 seconds
Draw a dragon slide down rainbow trailing sparkles behind it
22. Drawings
450 seconds
Draw a unicorn with chicken legs playing a guitar
23. Poll
60 seconds
3 ⋅ 5?
 • 12
 • 15
 • 8
24. Poll
60 seconds
6⋅9?
 • 54
 • 63
 • 45
25. Poll
60 seconds
What is the result of (5 x 2) + (3 x 4)?
 • 16
 • 14
 • 22
26. Poll
60 seconds
Which of these represents a multiplication expression?
 • 8 / 2 = ?
 • 6 x 9 = ?
 • 7 + 4 = ?
27. Personalised Feedback
237 seconds
Hva er 72 dele på 9?
28. Personalised Feedback
237 seconds
48/6?
29. Personalised Feedback
237 seconds
___/9=135
30. Poll
60 seconds
3 ⋅5?
 • 12
 • 15
 • 8
31. Poll
60 seconds
6⋅9?
 • 54
 • 63
 • 45
32. Poll
60 seconds
Hva får du hvis du ganger ett tall med 0?
 • En
 • Det samme tallet
 • null
33. Poll
60 seconds
Hvilke av disse er ett multiplikasjonsstykke?
 • 8 / 2 = ?
 • 6 x 9 = ?
 • 7 + 4 = ?
34. Poll
60 seconds
Hva er pi?
 • 3.14159
 • 1.61803
 • 2.71828
35. Poll
60 seconds
Hva er formelen for å finne ut areal av en rektangel?
 • Lengde⋅høyde
 • (Lengde⋅høyde) / 2
 • (lengde + høyde) x 2
36. Poll
60 seconds
Hva er x: 2x + 5 = 17.
 • 7
 • 6
 • 8
37. Poll
60 seconds
Hvis x=5 og y=10, hva er x+y?
 • 15
 • 105
 • 110
 • 50
38. Poll
60 seconds
A = 6 og b = 3,hva er a ⋅ b ?
 • 18
 • 36
 • 9
 • 12
39. Poll
60 seconds
Hvordan regner man ut areal av en trekant?
 • Grunnlinje ⋅ høyde
 • (Grunnlinje + høyde) x 2
 • (grunnlinje x høyde) / 2
40. Poll
60 seconds
Hvordan finner man areal av en sirkel?
 • (pi x radius)^2
 • (pi x diameter) / 2
 • pi x diameter
41. Poll
30 seconds
How confident are you with the math concept we learned today?
 • Very confident 💪🏼
 • Somewhat confident 🤔
 • Neutral 😐
 • Not very confident 😕
 • No confidence at all 🙁

Suggested content