Curipod placeholder

Hva handler samfunnsgeografi om?

0
0
Profile picture of Iselin.hem.haugen

Iselin.hem.haugen

Updated 3 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva handler samfunnsgeografi om?
2. Word cloud
120 seconds
Hva er samfunnsgeografi?
3. Slide
60 seconds
Samfunnsgeografi handler om hvordan samfunn er organisert over territorium og hvordan de endrer seg over tid. Du vil lære om økonomi, demografi, kultur og politikk og hvordan de er sammenvevd i ulike samfunn. Du lærer også om hvordan folk bruker og påvirker miljøet, som har stor betydning for samfunnsutviklingen.
Samfunnsgeografi - Lær om samfunn og territorium
4. Open question
300 seconds
Hvordan kan samfunnsgeografi hjelpe oss å forstå samfunnsutviklingen i dagens verden?
5. Slide
60 seconds
Norge har forskjellige geografiske regioner som kalles landskap. Landskapet Vestlandet strekker seg fra Sogn og Fjordane til Rogaland, og er den største regionen i landet. Grensen mellom Norge og Sverige er den lengste landegrensen i hele Europa. Norge er det eneste landet i verden som har et offisielt flagg for en kommune, nemlig Flå kommune i Buskerud.
Did you know?
6. Poll
60 seconds
Hva er det viktigste aspektet ved samfunnsgeografi?
  • Å forstå hvordan mennesker bruker og forvalter jorden
  • Å forstå fysiske fenomener og deres innvirkning på menneskelig aktivitet
  • Å forstå samspillet mellom samfunnet og miljøet
  • Å forstå samspillet mellom økonomi, politikk og geografi
7. Slide
60 seconds
Samfunnsgeografi handler om hvordan samfunn er organisert over territorium og hvordan de endrer seg over tid. Du vil lære om økonomi, demografi, kultur og politikk og hvordan de er sammenvevd i ulike samfunn. Du lærer også om hvordan folk bruker og påvirker miljøet, som har stor betydning for samfunnsutviklingen.
Samfunnsgeografi - Lær om samfunn og territorium
8. Slide
60 seconds
Samfunnsgeografi er et vitenskapelig fag som studerer samspillet mellom mennesker og deres omgivelser. Det fokuserer på hvordan menneskelig aktivitet påvirker fysiske og sosiale miljøer. Regioner er geografiske områder som kan defineres av naturlige eller menneskeskapte faktorer. De kan opprettes av politiske, økonomiske eller kulturelle grunner. Nettverksteori er en samfunnsgeografisk teori som beskriver hvordan steder er knyttet til hverandre gjennom transport og kommunikasjon. Dette kan hjelpe oss å forstå sammenhengen mellom steder og hvordan de påvirker hverandre.
Concepts:
9. Slide
60 seconds
Samfunnsgeografi handler om hvordan samfunn er organisert over territorium og hvordan de endrer seg over tid. Du vil lære om økonomi, demografi, kultur og politikk og hvordan de er sammenvevd i ulike samfunn. Du lærer også om hvordan folk bruker og påvirker miljøet, som har stor betydning for samfunnsutviklingen.
Samfunnsgeografi - Lær om samfunn og territorium
10. Slide
60 seconds
Samfunnsgeografi er et vitenskapelig fag som studerer samspillet mellom mennesker og deres omgivelser. Det fokuserer på hvordan menneskelig aktivitet påvirker fysiske og sosiale miljøer. Regioner er geografiske områder som kan defineres av naturlige eller menneskeskapte faktorer. De kan opprettes av politiske, økonomiske eller kulturelle grunner. Nettverksteori er en samfunnsgeografisk teori som beskriver hvordan steder er knyttet til hverandre gjennom transport og kommunikasjon. Dette kan hjelpe oss å forstå sammenhengen mellom steder og hvordan de påvirker hverandre.
Concepts:

Suggested content