Curipod placeholder

Hva mener du med klassens regler?

0
0
Profile picture of marian.hansen

marian.hansen

Updated 4 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva mener du med klassens regler?
2. Slide
60 seconds
Respekter alle, uansett hvem de er. Vis hensyn og oppfør deg pent. Vær på tid og vær forberedt på timer.
Klassens regler
3. Slide
60 seconds
Respekt: Å ha respekt for andre ved å behandle alle med vennlighet og vise dem den respekten de fortjener. Konfliktløsning: Å utvikle strategier og måter å håndtere konflikter på som er trygge og produktive. Lytt: Å lytte til andre og vise interesse for det de har å si.
Concepts:
4. Poll
60 seconds
Hva synes du er viktigste klassens regel?
  • Å vise respekt for hverandre
  • Å være stille når læreren snakker
  • Å hjelpe hverandre
  • Å holde klasserommet ryddig
5. Slide
60 seconds
Forskning viser at når elever blir involvert i å opprette klasseregler, blir de mer motivert til å følge dem. Klasseregler har eksistert siden 1700-tallet, da de først ble brukt i London-skolene. I Spania har klasseregler blitt brukt til å hjelpe elevene med å utvikle sosiale ferdigheter og å lære om følelser og hvordan de kan håndteres.
Did you know?
6. Open question
300 seconds
Hvilke regler tror du bør finnes i klassen for å skape et godt læringsmiljø?
7. Open question
300 seconds
Hvordan kan klassen sørge for at alle reglene blir fulgt?
8. Personalised Feedback
360 seconds
What are some important rules that you think should be followed in your classroom?
9. Open question
300 seconds
Hva tror du er det mest viktige å huske på når man skal skape klasseregler?
10. Open question
300 seconds
Hvordan kan klassen din skille seg ut fra andre klasser ved å følge disse reglene?

Suggested content