Curipod placeholder

Hvor motivert er du til skolen?

0
0

Spørreundersøkelse til elevene i vgs

Profile picture of marthe.limstrand

marthe.limstrand

Updated 2 months ago

1. Poll
60 seconds
Hvor mange timer jobber du i snitt med lekser i uka?
 • 0-1 time
 • 2-3 timer
 • 4-5 time
 • 6 eller mer timer
2. Poll
60 seconds
Hvor mange timer er du på jobb i uka?
 • 0 timer
 • 1-3 tim
 • 4-6 timer
 • 7-9 time
 • 10 eller mer
3. Poll
60 seconds
Hvor ofte bruker du fritimene i løpet av skoleuka til faglig jobbing?
 • 0 timer
 • 1-2 timer
 • 3-4 timer
 • 5-6
4. Poll
60 seconds
Hvor ofte leser/ser du aktuelle nyheter i løpet av uka?
 • 0 dager
 • 1-2 dage
 • 3-4
 • 5-6 dager
 • hver dag
5. Poll
60 seconds
Hvor ofte bidrar du i faglige diskusjoner i timene?
 • Aldri
 • Sjelden
 • av og t
 • ofte
 • veldig ofte
6. Poll
60 seconds
Hvor ofte prioriterer du skole og lekser i forhold til andre aktiviteter?
 • aldri
 • av og til
 • ved innleveringer og prøver
 • Ofte
7. Poll
60 seconds
Hvor motivert er du til å gjøre det bra faglig på skolen?
 • Svært lite
 • lite
 • hverken eller
 • mye
 • svært motivert
8. Poll
60 seconds
Hvor ofte er du forberedt til timene?
 • aldri
 • sjelden
 • av og til
 • ofte
 • alltid

Suggested content