Curipod placeholder

Intro til anatomi

0
0

For grunntrening 1 og 2

Profile picture of e.mageroy

e.mageroy

Updated 3 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva legger du i ordet anatomi?
2. Slide
60 seconds
Anatomi: læren om kroppens oppbygning
3. Open question
300 seconds
Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om anatomi?
4. Slide
60 seconds
Skjelettsystemet
Hva kan vi om skjelettet vårt?
5. Slide
60 seconds
6. Slide
60 seconds
Skjelettet
Se s. 14 - 15 Se etter rørknokler, flate knokler, korte knokler og uregelmessige knokler
7. Word cloud
150 seconds
Skjelettets funksjoner:
8. Slide
60 seconds
Leddene
Der leddflater møtes, finner vi et ledd. Eksempler på ledd? Leddbånd og leddkapsler holder leddene sammen. Les side 12, 16 og 19
9. Slide
60 seconds
Bevegelse i leddene
Formen på leddene bestemmer hvilken retning de kan bøyes: Se på skjelettet og studer formen på knoklene inn i følgende ledd: skulder, kne, hofte, albue. Test selv bevegeligheten i de ulike leddene.
10. Drawings
450 seconds
Brain break: Tegn en dansende elefant med tutu
11. Open question
210 seconds
Hva kan vi om musklene våre?
12. Slide
60 seconds
Musklene
Musklene beveger skjelettet Noen går over ett ledd mens noen går over flere Bevegelsesretningene kalles: Ekstensjon Fleksjon Adduksjon Abduksjon Rotasjon
13. Slide
60 seconds
14. Slide
60 seconds
Hvordan beveger musklene på skjelettet?
Musklene beveger på skjelettet gjennom kontraksjoner (forkorting) Vi bruker begrepene agonist og antagonist. Eksempel: Agonisten trekker seg sammen i en kontraksjon, antagonisten blir passiv og strukket ut. I en biceps curl vil m. biceps (agonist) kontrahere og m. triceps (antagonist) bli passiv og strukket ut.
15. Slide
60 seconds
16. Word cloud
60 seconds
Nevn ulike muskelpar:
17. Slide
60 seconds
Musklenes struktur og funksjon
Les side 26 - 31
18. Drawings
1260 seconds
Tips
I par eller grupper på tre
Oppgave: utforske og forstå bevegelsessystemet
Bruk boken, internett, bilder o.l. Husk å notere ned hva dere finner ut
Velg et bestemt område på kroppen dere vil fokusere på. Grundig utforsk dette området med tanke på knokler, ledd og muskler - noter navnene. Eksperimenter bevegelsesmulighetene i området og finn ut hvorfor leddene kan bevege seg slik og hvilke muskler som utfører de ulike bevegelsene (agonist og antagonist)
19. Open question
300 seconds
Hvordan kan anatomisk kunnskap brukes til å forbedre egne bevegelser og oppnå bedre resultater i trening og danseutøvelse?
20. Poll
60 seconds
Hva er det største organet i kroppen?
  • Huden
  • Hjernen
  • Hjertet

Suggested content