Curipod placeholder

Korrosjon 1

0
0

Curipod generated lesson: "Corrosion

Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 2 months ago

1. Poll
60 seconds
Hvordan oppstår korrosjon?
 • Et metall blir utsatt for en syre og oppløses fullstendig
 • Et elektron kommer inn i et metallgitter
 • Elektron forlater et metallgitter og etterlater seg positivt ladede ioner i gitteret
 • Elektron kolliderer med andre elektron og absorberer varme
2. Poll
60 seconds
Hva vil det si at et metall er edelt?
 • Det har en edel glans
 • Det har lett for å gi fra seg elektron
 • Det gir ikke så lett fra seg sine elektron
 • Det leder elektrisk strøm dårlig
3. Poll
60 seconds
Stor forskjell i elektronpotensial fører til...
 • Passivering
 • Rask korrosjon
 • Et surt miljø
 • LIte korrosjon
4. Poll
60 seconds
Hva betyr "reduksjon" når vi snakker om korrosjon?
 • At det blir mindre av et metall
 • At det andre metallet øker
 • At metallet tar til seg elektron og blir negativt ladet
 • At metallet eroderer
5. Poll
60 seconds
Hva mener vi med oksidering?
 • At et metall mister glansen og blir matt
 • At metallet fylles med oksygengass.
 • At metallet mister elektron.
 • At metallet blir hardt.
6. Poll
20 seconds
Hvilken av disse er katode?
 • Den delen som mister elektron og derfor korroderer
 • Den delen som får elektron og derfor ikke korroderer

Suggested content