Curipod placeholder

Leve sammen veke 35

0
0
Profile picture of tina.aga86

tina.aga86

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Leve sammen
Viktige omgrep Mangfald Samfunn Menneskerettar demokrati ytringsfridom
2. Open question
330 seconds
Treng vi eigentleg å bli betre kjend med oss sjølve og andre?
Svar på spørsmålet Svar og grunngi Tenk på korleis du vil forklare for dei andre det du tenkjer
Tenk!
3. Poll
60 seconds
Hvor godt kjenner du dem du går i klasse med?
 • Godt
 • litt
 • Ikke i det hele tatt
 • Vet ikke
4. Poll
60 seconds
Er det viktig å ha det bra for å lære?
 • Ja
 • Nei
5. Poll
60 seconds
Hvor godt kjenner du deg selv?
 • Godt
 • litt
 • Ikke i det hele tatt
 • Vet ikke
6. Poll
60 seconds
Kjenner du noen som gruer seg til å gå på skolen?
 • Ja
 • Nei
7. Poll
60 seconds
Trenger du å ha det trygt?
 • Ja
 • Nei
8. Slide
60 seconds
Har alle eit indre kompass?
kjensler er reaksjonar på det du opplever, som eit varslingssystem dei kan hjelpe deg til å unngå fare seie noko om kva du treng forstå korleis andre har det kroppen reagerer når du kjenner noko
9. Open question
330 seconds
Snakk saman
kvifor trur de somme samanliknar kjensler med eit kompass? Del det de har snakka om, med resten av klassen
10. Open question
240 seconds
Hvordan vet du at du hører til et sted eller en gruppe?

Suggested content