Matte i kombi før påske

0
0
Profile picture of stian.smeplass

stian.smeplass

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Skriv et matematisk begrep (matteord):
2. Word cloud
120 seconds
4/6 er en brøk som kan forkortes til:
3. Word cloud
60 seconds
75/150 kan forkortes til:
4. Drawings
270 seconds
5/2 er en brøk som kalles:
5. Drawings
270 seconds
Tegn et parallellogram
6. Drawings
270 seconds
Tegn en rettvinklet trekant
7. Drawings
270 seconds
Tegn to parallelle linjer
8. Drawings
270 seconds
Hva er formelen for areal av et kvadrat?
9. Drawings
270 seconds
Skriv formelen for areal av en trekant:
10. Drawings
270 seconds
Tegn en sirkel og marker diameteren:
11. Drawings
270 seconds
Tegn en sirkel og marker radius:
12. Drawings
270 seconds
Hva er formelen for areal av en sirkel?
13. Drawings
270 seconds
Hvilket tall forkortes Pi (π) ofte til?
14. Word cloud
120 seconds
Når vi tegner grafen til en funksjon kan vi bruke hvilket program på PC?
15. Word cloud
60 seconds
Når vi setter opp budsjett, regnskap eller lager statistikk kan vi bruke (på PC):
16. Drawings
270 seconds
Hva er neste tall i rekka: 2 3 5 8 12 17 _
17. Word cloud
60 seconds
Hva er neste tall i rekka? 1 1 2 3 5 8 13 21 _
18. Drawings
390 seconds
Tegn påskeharen:

Suggested content