Curipod placeholder

Media, urfolk og miljø

0
0

Curipod generated lesson: "Media, urfolk og miljø". #11-13

Profile picture of jongloersen

jongloersen

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Skriv kun ett ord: Hva kan media gjøre for en bærekraftig framtid?
2. Slide
60 seconds
3. Slide
60 seconds
Urfolk har rettigheter Rett til å bestemme over egen kultur og miljø Rett til å si noe om hvordan media framstiller dem i konflikter. Hvem har ansvaret for hvordan miljøsakene framstilles? Hvem er portvokteren som avgjør hvilke saker som når nyhetsbildet
Urfolk og miljø - og hvordan media framstiller det
4. Slide
60 seconds
Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Vanlige kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større samfunnet de er en del av, og at de har bodd i områdene fra langt tilbake og før statens grenser ble fastlagt
Hvordan definerer vi urfolk?
5. Poll
60 seconds
Hvordan har media påvirket miljøet og urfolks rettigheter?
  • Media har forbedret miljøet og styrket urfolks rettigheter
  • Media har ingen betydning for miljøet eller urfolks rettigheter
  • Media har forverret miljøet og svekket urfolks rettigheter
6. Slide
60 seconds
Fortellinger, sang og dans er ofte vektlagt i urfolk-samfunn. Disse kulturuttrykkene styrker identiteten og tilhørighetene til urfolksamfunnene Uttrykkene kan bidra til å sette søkelys på særpreg og hjelpe oss utenfra å forstå at andre ting er viktige for urfolk enn for majoritetskulturen
Tradisjonelle kulturuttrykk - rart eller viktig?
7. Open question
300 seconds
Hvordan har samiske, norske og internasjonale medier forandret seg siden begynnelsen av 2000-tallet? Hva er de fremste endringene og hvilke konsekvenser har det hatt?
8. Open question
300 seconds
Hvilke klimaspørsmål har blitt fremhevet mest i medier og hvorfor?
9. Open question
210 seconds
Hva kan vi gjøre for å styrke klimadebatten i media?
10. Open question
300 seconds
Hvordan kan media påvirke vårt syn på miljøproblemer, konsum og bærekraftig utvikling?
11. Open question
300 seconds
Hva er de store forskjellene og likhetene mellom samiske, norske og internasjonale mediers framstilling av klimaspørsmål, forbrukersamfunn og bærekraftig utvikling?
12. Slide
60 seconds
SVAR PÅ DETTE FØRST: Hvordan gikk det i Fosen-saken? Hvorfor ble dette nyheter nå? Hvilken rolle spilte media? Finn norske og utenlandske kilder VELG SÅ EN AV DISSE: 1) skriv debattinnlegg i saken (subjektiv sjanger) 2) skriv skisse til en drøfting av medias rolle i saken (objektiv sjanger)
OPPGAVE i par: Utforsk Fosen-saken

Suggested content