Curipod placeholder

Menneskerettigheter

0
0
Profile picture of karend

karend

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Menneskerettigheter
2. Word cloud
60 seconds
Hva er en menneskerettighet? Svar med ett ord.
3. Slide
60 seconds
4. Slide
60 seconds
I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Senere har FN vedtatt ni konvensjoner som utdyper det som står i verdenserklæringen. Det er Verdenserklæringen om menneskerettigheter og de ulike menneskerettighetskonvensjonene som regnes som menneskerettigheter i internasjonal folkerett.
Menneskerettigheter
5. Slide
60 seconds
Eksempler på sivile og politiske rettigheter er: retten til liv retten til ikke å bli torturert ytringsfrihet religionsfrihet organisasjonsfrihet Eksempler på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er retten til arbeid retten til utdanning retten til en tilfredsstillende levestandard
Det er vanlig å skille mellom sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
6. Slide
60 seconds
Alle rettigheter er like folkerettslig bindende. I FN ser en likevel ofte at ulike stater legger mer vekt på noen typer rettigheter enn andre. Tradisjonelt har land med "vestlige" verdier fremhevet de sivile og politiske rettighetene, mens utviklingsland ofte argumenterer med at de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene må være på plass først.
Ulik vektlegging i ulike land
7. Open question
180 seconds
Hvorfor er menneskerettigheter viktige?
8. Slide
60 seconds
Historien har vist at stater er villige til å begå forferdelige overgrep mot sin egen og andres sivilbefolkning. Etter 2.VK var det bred enighet om at det var nødvendig med et internasjonal regelverk som satte grenser for hva en statsmakt kan gjøre mot sin egen befolkning, og definerte hvilke forpliktelser staten skal ha. I dag er menneskerettighetenes viktigste funksjon å være dette rammeverket. Statene har både plikt til å ikke bryte menneskerettighetene selv, og til å forebygge og forhindre at innbyggerne bryter hverandres menneskerettigheter.
Hvorfor er menneskerettigheter viktige?
9. Poll
20 seconds
Kan staten gå inn og begrense menneskerettighetene dine?
  • Ja
  • Nei
10. Slide
60 seconds
11. Drawings
450 seconds
Hjernepause: Tegn en varmluftsballong fylt med vennlige monstre som flyr over glade trær.
12. Slide
60 seconds
Tankeeksperiment
13. Slide
60 seconds
Du flyr med en luftballong over havet. Plutselig begynner ballongen å miste høyde, og du står i fare for å forlise i et hai-infisert hav. Du må kaste ut ballast for å holde ballongen svevende. Ballasten du har med er 10 menneskerettigheter. Du må bestemme i hvilken rekkefølge du vil kaste ut de ulike menneskerettighetene. Ranger lista på neste side slik at den du er villig til å kaste ut først, får nr. 1. Den rettigheten du vil beholde helt til slutt får nr. 10.
Luftballongferd
14. Slide
60 seconds
Retten til å si sin mening ved frie valg Retten til et rent miljø Retten til mat og vann Retten til fritid Retten til å kunne bevege seg fritt Retten til kjærlighet og omsorg Retten til et eget privatliv Retten til undervisning Retten til fritt å velge religion og livssyn Retten til å delta i kulturlivet i samfunnet
Ranger lista
15. Word cloud
60 seconds
Skriv inn den rettigheten du beholdt helt til sist.
16. Open question
270 seconds
Hvorfor er det fortsatt manglende likestilling og diskriminering av menneskerettigheter i vårt moderne samfunn?
17. Open question
180 seconds
Diskuter med en medelev og finn konkrete eksempler på ting/hendelser i hverdagen som berører noen av rettighetene fra rangeringslista.
18. Drawings
450 seconds
Tegn et veldig glad eple med armer og bein som danser energisk mens en sur sitron ser på
19. Slide
60 seconds
Quizlet
20. Slide
60 seconds
Gå inn på Canvas og finn ut hva du skal gjøre.
Undersøk en konflikt
21. Drawings
360 seconds
Hjernepause: Tegn et digert pizzastykke med raske briller som løper vekk fra et sultent barn
22. Drawings
450 seconds
Tegn et vennlig romvesen som har partyhatter på alle de åtte hodene sine
23. Drawings
450 seconds
Tegn en glad banan som danser
24. Drawings
300 seconds
Tegn en stor flyvende taco som har en rakett i den ene enden
25. Drawings
360 seconds
Tegn en giraffe som spiller gitar
26. Drawings
360 seconds
tegn en sol som som har spaghettistråler og en ketchupsky ved siden av
27. Poll
60 seconds
Vil du heller spise pizza resten av livet eller burgere resten av livet?
  • Spis pizza resten av livet
  • Spis burgere resten av livet
28. Poll
60 seconds
Vil du heller spise pizza med ananas på eller iskrem med ketchup på?
  • Spis pizza med ananas på
  • Spis iskrem med ketchup på

Suggested content