Curipod placeholder

Norsken, svensken og dansken

0
0
Profile picture of marianne.senneseth

marianne.senneseth

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Norsken, svensken og dansken
2. Word cloud
60 seconds
Hvilke ord kan du på svensk?
3. Word cloud
60 seconds
Hvilke ord kan du på dansk
4. Slide
60 seconds
Før år 500 var det ett felles språk i Skandinavia I tidlig middelalder (vikingtid) og høymiddelalderen (1050 - 1350) blir de skandinaviske språkene mer ulike. Norge, spesielt vestnorsk har tettest bånd til Island og Færøyene, mens Sverige og Danmark har mer kontakt seg i mellom. Det er så mange dansker og nordmenn i et stort område i England at man snakker skandinavisk også der. Ulikhetene var likevel ikke større enn som mellom dialekter.
De skandinaviske språkene
5. Open question
240 seconds
Oversett følgende fra norrønt til moderne norsk:
6. Slide
60 seconds
Fasit
7. Slide
60 seconds
Ordstillingen blir fastere fordi kausbøyingen forsvinner Ingen av de skandinaviske språkene i dag har kasusbøying av substantiv Man fikk enklere verbbøying, dette fordi vi har fast regel på hvor i en setning subjektet skal stå ("Gutten kjører bilen.") To bokstaver forsvinner...
Viktige endringer
8. Drawings
150 seconds
Hvilke to bokstaver forsvant fra skandinavisk? Hint: de finnes på islandsk
9. Slide
60 seconds
ek - eg - jeg - jeg - jag (norrønt, nynorsk, bokmål, dansk, svensk) e-lyden gjennomgår en brytning, spesielt på svensk og blir til ja-lyd a-endinger blir til e-endinger på dansk og bokmål - vokalreduksjon i trykklette endinger I spørreord er h-en blitt stum på dansk og i bokmålsnære dialekter, og har falt bort på svensk, men har fått lyden Diftongene er bort i svensk og dansk kj-, gj- og skj- lydene har endret seg i norsk og svensk
Språkene blir mer ulike
10. Poll
20 seconds
Hvilket språk er lettest å lese synes du?
  • Svensk
  • Dansk
11. Poll
20 seconds
Hvilket språk er lettest å forstå muntlig?
  • Svensk
  • Dansk
12. Open question
210 seconds
Hvorfor tror du det er enklere å forstå svensk, men lese dansk?
13. Slide
60 seconds
Mellom de skandinaviske språkene finnes det noe som kalles "falske venner". Dette er ord som er like, men har ulik betydning, f.eks. "rolig" (norsk/dansk = fredelig, stitte stille ol., svensk = gøy/morsomt).
Falske venner
14. Open question
210 seconds
Skriv inn noen morsomme eller rare "falske venner" som du kjenner til.
15. Slide
60 seconds
På dansk bruker de ofte bløte konsonanter der vi i Norge og Sverige bruker harde konsonanter. Muntlig blir imidlertid ikke alltid konsonantene uttalt slik de skrives, f.eks. blir lige til lie. NB! Noen norske dialekter har også bløte konsonanter.
Bdg og ptk
16. Drawings
180 seconds
Tegn minst to ting som inneholder mange bløte konsonanter på dansk.
17. Slide
60 seconds
Alle de skandinaviske språkene blir påvirket av andre språk, og i våre dager da spesielt engelsk. Noen av ordene prøver landene å tilpasse til sitt språk. Island har høy purisme der nesten alle ord får et nytt islandsk ord, mens Norge ikke er så flinke. Ord som Norsk språkråd har ofte prøvd å finne norske erstatningsord, men uten å lykkes.
Språklig purisme
18. Word cloud
30 seconds
Hva ville vært et godt norsk ord for klesplagget body ?
19. Word cloud
30 seconds
Hva med et norsk ord for hamburger?
20. Slide
60 seconds
Forsøk viser at dansker faktisk bruker noe lengre tid på å forstå hverandre enn det som er vanlig på andre språk. Til gjengjeld er de flinkere til å forstå hva som blir sagt når det er mye bakgrunnsstøy fordi de er vant til å tolke ord utfra kontekst.
Forstår danskene seg selv?
21. Poll
20 seconds
Hvem er flinkest til å forstå de to nabospråkene sine?
  • Svensker
  • Dansker
  • Nordmenn
22. Open question
240 seconds
Helt til slutt. Del din beste "norsken, svensken og dansken"-vits!

Suggested content