Curipod placeholder

Quiz 2

0
0
Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated a month ago

1. Poll
60 seconds
Hva er dette?
 • Porer
 • Tennmerke
 • Ufullstendig innbrenning
 • Slagginneslutninger
2. Open question
210 seconds
Du er akkurat ferdig med en rørsveis. Ved inspeksjon innvendig i røret med speil viser det seg at bunnstrengen buler oppover (konkav). Du kan tydelig kjenne en grop i bunnstrengen når du stikker en bøyd streng inn i røret. Hva kan ha skjedd her?
3. Open question
330 seconds
Er det så farlig om en sveis har en høy vulst? Hvorfor?/Hvorfor ikke?
4. Poll
60 seconds
Hva er kaldflyt?
 • At tilsettet er så kaldt at det ikke smelter
 • At grunnmaterialet koker
 • At tilsettet ikke binder seg til grunnmaterialet
 • At grunnmaterialet har for mye fosfor
5. Open question
210 seconds
Du har sveist en bunnstreng i et rør med en basisk elektrode. Rotåpningen har riktig bredde. Likevel har bunnstrengen seget ut, slik at råken på rotsiden har blitt for høy. Hva kan ha skjedd?
6. Drawings
450 seconds
Hva må du passe ekstra på når du bruker mothold/backing og sveiser bunnstreng med dekkede elektroder? Lag en tegning og forklar.
7. Poll
50 seconds
Hva kan årsakene til utrivningsbrudd være?
 • Bare fuktighet
 • Kombinasjon av fuktighet og utettet stål
 • For høyt karboninnhold
 • For lite forvarming
8. Poll
50 seconds
Hvilke elektroder ( når de er tørre) fører ofte til hydrogensprekker i HAZ?
 • Rutile og sure
 • Basiske og sure
 • Basiske og rutile
 • Bare sure
9. Drawings
450 seconds
Du har ikke «downslope»-funksjon på ditt TIG-apparat, men vil gjerne unngå kraterhull. Vis hvordan du vil sveise avslutningen på sveisen, lag en skisse.
10. Poll
60 seconds
Hva er typisk for utrivningsbrudd?
 • Sprekkene går på skrå av overflaten
 • Sprekkene går vinkelrett på overflaten
 • Sprekkene går parallelt med overflaten
 • Sprekkene dannes langt fra HAZ

Suggested content