Curipod placeholder

Quiz 2

0
0
Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 5 months ago

1. Poll
40 seconds
Hva skjer med strømmen når spenningen går opp?
 • Den går ned
 • Den blir like høy
 • Den går opp
2. Open question
300 seconds
Hva kaller vi spenningen som vi kan måle mellom sveisemaskinen og arbeidsstykket mens elektroden brenner ?
3. Poll
40 seconds
Lang lysbue fører til at....
 • Strømmen blir høy
 • Strømmen blir lav
 • Spenningen blir høy
4. Drawings
450 seconds
Hvordan kan du måle tomgangsspenning? Lag en tegning og vis hvor du kopler inn voltmeteret for å finne det ut.
5. Poll
40 seconds
Hvilken spenning er høyest av disse tre?
 • Arbeidsspenning
 • Buespenning
 • Tomgangsspenning
6. Open question
300 seconds
Hvordan kan du gjøre spenningsfallet så lite som mulig når du sveiser MMA?
7. Personalised Feedback
360 seconds
Hvordan vil du forklare resistivitet?
8. Poll
60 seconds
Hva skjer med motstanden i en ledning når temperaturen går opp?
 • Den går opp
 • Den går ned
 • Den blir værende like stor
9. Poll
60 seconds
Hva er elektrisk motstand?
 • At strømmen minker når spenningen minker
 • At elektronene hindres i å passere fra minuspol til plusspol
 • At elektronene blir varmere når ledningen blir tykkere
10. Personalised Feedback
360 seconds
Når er det farligst å få støt av en sveisemaskin?

Suggested content