Curipod placeholder

Quiz 2

0
0

Curipod generated lesson: "Sveisestraumkjelder". #11-13

Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 3 months ago

1. Poll
30 seconds
Kva er riktig om sveisetransformatoren?
 • Har ein kjerne av titan
 • Har ein jernkjerne med to spolar
 • Straumen går ned når spenninga går ned i spolen.
2. Poll
30 seconds
Spredning i ein transformator er når kraftlinjene går...
 • Rett fra primærspole gjennom sekundærspole
 • Ut og rundt sekundærspolen
 • Rett inn i sekundærspolen
3. Poll
30 seconds
Ein sveisetransformator med trinnlaus kopling egnar seg best for .....
 • Låg ampère
 • Rutile elektrodar
 • Høg straumstyrke
 • Sure elektrodar
4. Poll
30 seconds
I ein sveisegenerator/sveiseomformar er utgangspunktet....
 • Einfasa likestraum
 • Tofasa vekselstraum
 • Trefasa vekselstraum
5. Poll
30 seconds
Sveiselikerettaren...
 • lagar vekselstraum av likestraum
 • gjer det lettare å bytte polaritet
 • snur vekselstraumen til likestraum
 • har likestraum som utgangspunkt
6. Poll
30 seconds
Induktoren har som oppgåve å...
 • bryte opp straumen
 • snu straumen
 • glatte straumen
 • gjere lysbuen ustabil

Suggested content