Curipod placeholder

Quiz 2

0
0
Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 5 months ago

1. Poll
50 seconds
For høyt trykk av motholdsgass inne i et rør kan føre til...
 • Konkav rotstreng
 • Konveks rotstreng
 • Gjennomrenning
2. Poll
50 seconds
Kantsår forårsakes ofte av....
 • for langsom framføringsfart
 • for lav strøm
 • for høy framføringsfart
3. Open question
300 seconds
Hva kan konsekvensen bli av at smeltebadet kommer foran lysbuen, f.eks. i fallende vertikalsveis?
4. Personalised Feedback
360 seconds
Dersom du bruker for tykk elektrode og fremføringsfarten er for lav, hva kan da bli resultatet?
5. Open question
240 seconds
Hvilke årsaker kan overdreven sprut i sveisefuga ha?
6. Poll
60 seconds
Hvorfor oppstår sveisefeilen "kraterlunker"?
 • Vi avslutter sveisen for fort med for høy strøm
 • Vi avslutter sveisen for langsomt med for svak strøm
 • Vi avslutter sveisen for langsomt med for kort lysbue
7. Open question
300 seconds
Forklar hva kaldflyt er.
8. Poll
50 seconds
Hva betyr egentlig ordet "Lunker"?
 • Noe som verken er kaldt eller varmt
 • En forhøyning
 • Et hulrom
9. Poll
60 seconds
Hva kan konsekvensen av tennsår være?
 • Hydrogensprekker
 • sveisen blir mindre stabil
 • bare kosmetiske effekter
10. Drawings
450 seconds
Lag en skisse av en ufullstendig gjennomrenning i en V-fuge, buttsveis.
11. Poll
60 seconds
Du sveiser bunnstreng med en varmtsveisende elektrode. Rotåpningen er vid og du sveiser derfor litt saktere. Hva kan skje?
 • Du får en konkav bunnstreng og smal HAZ
 • Du får en konveks bunnstreng, kanskje gjennomrenning, bred HAZ
 • Du får en plan bunnstreng og smal HAZ
12. Open question
300 seconds
Hvordan vil du unngå at du får ufullstendig gjennomsmelting i en V-fuge?
13. Poll
60 seconds
For høy råk/vulst i en buttsveis, hvilke konsekvenser kan det ha?
 • Store spenninger, kan forårsake brudd
 • Høyere mekanisk styrke i ferdig sveis
 • Større fare for hydrogenporer

Suggested content