Curipod placeholder

Quiz 2

0
0
Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 5 months ago

1. Open question
360 seconds
Etter denne gjennomgangen, hvilke koder kan du huske? Hva heter de og hva betyr de?
2. Poll
40 seconds
Et program er bygt opp av ......?
 • moduler
 • byggeklosser
 • blokker
3. Poll
50 seconds
Hva er en G-funksjon?
 • En grunnleggende funksjon
 • En forberedende funksjon
 • En hjelpefunksjon
4. Poll
20 seconds
Hva er rett påstand om G-koden G0 ?
 • G 0 er kommandoen for verktøyskifte
 • G 0 sier at verktøyet skal flytte seg i iltempo
 • G 0 sier at verktøyspindelen skal rotere mot klokka
5. Drawings
450 seconds
I blokk nummer 25 skal du gi maskinen følgende instrukser: Verktøyet skal bevege seg rolig til x-posisjon 20, y-posisjon 35 før spindelen starter. Matingen er 150 mm/min og spindelhastigheten er 1200 o/min. Verktøyet har nummeret 4 og skal bevege seg med klokka. Hvordan ser kommandoen ut?
6. Personalised Feedback
360 seconds
Hva er forskjellen på absolutt og inkrementell programmering?
7. Poll
50 seconds
Hvilken G-kommando sier til maskinen at nullpunktet skal forflyttes?
 • G96
 • G1
 • G54
8. Poll
20 seconds
Hvilken bokstavkombinasjon angir et flatt, todimensjonalt plan på fresemaskina?
 • XY
 • ZX
 • ZY
9. Poll
60 seconds
Hvilken kommando slutter alle program med?
 • G 0
 • M 30
 • M 07
10. Poll
60 seconds
Hva står forkortelsen "S" for i programmeringsspråket?
 • Forsinkelse -"Sleep mode"
 • Spindelfart
 • Skjærehastighet
11. Personalised Feedback
300 seconds
Hva skjer når vi har stilt inn absolutt programmering (G90)?
12. Poll
20 seconds
Hvorfor trenger vi verktøykompensering?
 • Fordi verktøyet vårt er av hardmetall og ikke diamant
 • Fordi verktøyet vårt ikke er helt spisst, men har en radius på nesa
 • Fordi verktøyet må stilles inn på nytt hver gang vi skal dreie eller frese
13. Open question
180 seconds
Hvorfor bør du sjekke statusen på batteriet til CPU'en med jevne mellomrom?

Suggested content