Curipod placeholder

Quiz 2

0
0
Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated 14 days ago

1. Word cloud
150 seconds
Hva forbinder du med førstelinjes vedlikehold?
2. Open question
270 seconds
Hva skiller andre-og tredjelinjes vedlikehold fra førstelinjes?
3. Poll
90 seconds
Hva er IKKE riktig om EPL?
 • Ett-punktsleksjon som viser enkle prosedyrer for vedlikehold
 • Bør lagres og arkiveres på et trygt sted med en gang, husk sikkerhetskopi!
 • Bør henges opp på et godt synlig sted med en gang
4. Open question
270 seconds
Du er ansvarlig for et CNC-maskineringssenter. Nevn noen daglige vedlikeholdsrutiner fra filmen du så...
5. Poll
50 seconds
Hva er IKKE riktig om begrepet "overhaling"?
 • Overhaling er mindre omfattende enn reparasjon
 • Overhaling er mer omfattende enn reparasjon
 • Etter overhaling skal delen fungere som om den var ny.
6. Personalised Feedback
360 seconds
Hvilke fordeler kan rengjøring ha?
7. Open question
240 seconds
Hva må du huske på å gjøre før du setter i gang med å reparere en maskin på jobben?
8. Poll
50 seconds
Hva er risiko?
 • Sannsynlighet delt på konsekvens
 • Sannsynlighet ganger konsekvens
 • Sannsynlighet pluss konsekvens
9. Open question
300 seconds
Hva er for deg en akseptabel risiko? Nevn eksempel fra din egen hverdag
10. Poll
50 seconds
Hva er en funksjonsprøve?
 • Test for å sjekke funksjonen til en del etter en reparasjon
 • Test for å sjekke om delen fungerer før du monterer den
 • Test for å sjekke om det er høy nok spenning i anlegget før du monterer delen.

Suggested content