Samarbeidende avviksregistrering

0
0

En mal for et kort møte for avvikregistrering. Sett av 15 minutter for et møte med arbeiderne der vi

Profile picture of Frikk

Frikk

Updated 2 months ago

1. Slide
60 seconds
Avviksregistreringsmøte
2. Slide
60 seconds
3. Poll
20 seconds
Har du opplevd et nesten uhell, eller et annet type avvik?
  • Ja
  • Nei
4. Open question
240 seconds
Nå har du 3 minutter til å skrive ned hendelsesforløpet til nesten-uhellene du opplevde
5. Open question
180 seconds
Forslag til prosessendring for å forhindre gjentakende avvik?
6. Slide
60 seconds
Tusen takk for hjelpen! 😃

Suggested content