Samarbeidende avviksregistrering

0
0

En mal for et kort møte for avvikregistrering. Sett av 15 minutter for et møte med arbeiderne der vi

Profile picture of friik

friik

Updated 5 months ago

1. Title & media
60 seconds
Avviksregistreringsmøte
2. Bullets
60 seconds
Slik gjennomfører du et kjapt og effektivt avviksregistreringsmøte
  • 1. Samle alle i prosjektet til 15 minutters avsatt tid
  • 2. Kjør denne Curipodden for å få frem avvikene som burde vært registrert ute i felt
  • 3. Samle disse avvikene sentralt for redusert risiko og bedre konsekvenshåndtering
3. Poll
20 seconds
Q: Har du opplevd et nesten uhell, eller et annet type avvik?
  • Ja
  • Nei
4. Open question
240 seconds
Q: Nå har du 3 minutter til å skrive ned hendelsesforløpet til nesten-uhellene du opplevde
5. Open question
180 seconds
Q: Forslag til prosessendring for å forhindre gjentakende avvik?
6. Header
60 seconds
Tusen takk for hjelpen! 😃

Suggested content