Curipod placeholder

Skolestart: verdier og regler

1
0
Profile picture of ingrid.dorum

ingrid.dorum

Updated a month ago

1. Open question
210 seconds
Del 1: Verdier
2. Slide
60 seconds
Det er en klar sammenheng mellom et godt klassemiljø og god læring. Jo bedre du trives i klassen, jo lettere er det å gjøre det bra på skolen. Hvis du er trygg på dem du går sammen med, og dere støtter hverandre, vil dere løfte hverandre. Læring er på mange måter et lagspill. I klasser med godt miljø er det plass for alle, og elevene spiller hverandre gode. Det er derfor viktig at du, læreren og de andre elevene aktivt bidrar til å bygge et godt miljø. Et godt klassemiljø er bygd på verdier. Verdier er grunnleggende oppfatninger som styrer valgene våre, som for eksempel rettferdighet, ærlighet, omsorg, respekt, inkludering m.m. (NDLA)
3. Open question
120 seconds
Hva betyr det å respektere hverandre? Finn minst to konkrete eksempler.
4. Open question
120 seconds
Hva betyr det å inkludere hverandre? Finn to konkrete eksempler.
5. Open question
120 seconds
Hva betyr det å kjenne tilhørighet til en klasse? Finn to konkrete eksempler.
6. Open question
120 seconds
Hva betyr det å kunne være seg selv i en klasse? Finn to konkrete eksempler.
7. Open question
120 seconds
Hva betyr det å ha et trygt klassemiljø? Finn to konkrete eksempler.
8. Open question
120 seconds
Hva betyr det å ha omtanke for hverandre i klassen? Finn to konkrete eksempler.
9. Open question
210 seconds
Skriv inn tre verdier som er viktige for deg i en klasse, f. eks. respekt, tilhørighet, omtanke, trygghet, eller noe annet. (skriv dem EN og EN)
10. Open question
210 seconds
Del 2: Regler
11. Open question
120 seconds
Hvordan vil du ha det i klassen? Hva ønsker du at kjennetegnene på klassen skal være?
12. Slide
60 seconds
Jobb i par
Formuler tre positive punkt eller regler som dere mener bør kjennetegne klassen. Skriv på arket.
13. Slide
60 seconds
14. Slide
60 seconds
Jobb i grupper
Diskuter forslagene dere har kommet fram til. Plukk ut i fellesskap de TRE beste forslagene. Velg en talsperson som får ansvar for å skrive reglene i neste steg:
15. Open question
240 seconds
Talspersoner: Skriv inn gruppas tre forslag (send inn ETT OG ETT). Alle andre: Vent litt. Etterpå: Alle stemmer på de forslagene de personlig synes er best.

Suggested content