Curipod placeholder

Tegn Silje som underviser en norsktime

0
0
Profile picture of silje_melnes

silje_melnes

Updated 5 months ago

1. Drawings
390 seconds
Tegn Silje som underviser en norsktime
2. Slide
60 seconds
Repetisjon om språk
3. Slide
60 seconds
Oppsummering
Språk påvirker!
4. Slide
60 seconds
5. Open question
210 seconds
Hvordan vil du beskrive språk og påvirkningen det har?
6. Word cloud
30 seconds
Hvilke språk kan du snakke?
7. Slide
60 seconds
"I Noreg finn vi mange variantar av norsk talemål som blir brukte innanfor eit geografisk område. Desse kallar vi ulike dialekter. Noreg har ikkje eit offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i dei aller fleste samanhengar" - hentet fra https://snl.no/dialekter_i_Noreg De mange dialektene i Norge er sterkt påvirket av regionale og historiske faktorer. Dialekter er en viktig del av norsk kultur og identitet.
Norske dialekter
8. Poll
20 seconds
En variant av et språk som snakkes av personer med felles etnisk bakgrunn
  • Etnolekt
  • Multietnolekt
  • Sosiolekt
9. Poll
20 seconds
Varianter av samme dialekt – innenfor det samme geografiske område. Bestemmes i utgangspunktet av sosial tilhørighet, etnisk tilhørighet og/eller kjønn"
  • Etnolekt
  • Multietnolekt
  • Sosiolekt
10. Poll
20 seconds
Språkvarianter som oppstår når språkbrukere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg og snakker et nytt språk, for eksempel "kebabnorsk"
  • Etnolekt
  • Multietnolekt
  • Sosiolekt
11. Word cloud
120 seconds
Kan du navngi noen norske dialekter?
12. Word cloud
60 seconds
Hvilken norsk dialekt synes du er morsomst?
13. Slide
60 seconds
Forklar det til læringspartneren din som om vedkommende er 5 år
Hva er et målmerke?
14. Open question
300 seconds
Hvilke målmerker finnes det i Norge?
15. Personalised Feedback
360 seconds
Hvilke målmerker finner vi blant klassens dialekter?
16. Drawings
450 seconds
Tegn et "kart" over Norge og de fire dialektområdene vi har
17. Open question
300 seconds
Hvorfor er det viktig å utforske språklig variasjon og mangfold i Norge?
18. Open question
300 seconds
Hvilke holdninger har du til ulike språk og talespråkvarianter?
19. Open question
300 seconds
Hvordan kan du bidra til å ta vare på og respektere språklig mangfold og variasjon i Norge?
20. Slide
60 seconds
Svensk og dansk Norsk , svensk og dansk er såpass like at vi kunne kalt dem "dialekter av skandinavisk". Tre forskjellige land -> tre forskjellige språk. Mange nordmenn syns de ter lettere å forstå svensk enn dansk tale, men at det det danske skriftspråket er enklere å lese enn det svenske Bør vi kunne forstå svensk og dansk, eller er det bedre å kommunisere på engelsk?
Nabospråk
21. Drawings
450 seconds
Tegn en oversikt (kart) over Norge, Sverige og Danmark. Skriv "falske venner" inni landene.
22. Slide
60 seconds

Suggested content