Curipod placeholder

Terror og internasjonal makt

0
0
Profile picture of Borghild

Borghild

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Terror!
2. Word cloud
60 seconds
Hvilke terrorangrep kjenner du til?
3. Open question
210 seconds
Hvorfor tror du noen folk blir terrorister?
4. Slide
60 seconds
Vold mot sivile mål for å skape frykt Utføres av enkeltpersoner, grupper eller stater Ønsker å tvinge gjennom politiske, ideologiske og religiøse mål ->Ønsker å få folk til å velge side (polarisering) Ekstremisme: Seksualisert vold:
Hva er terrorisme?
5. Slide
60 seconds
Individmodellen: Samfunnsmodellen:
Årsaker til terrorisme:
6. Slide
60 seconds
De aller fleste terrorister er vanlige mennesker Radikalisering: Dehumanisering:
Radikalisering og dehumanisering
7. Drawings
450 seconds
Tegn/illustrer makt
8. Word cloud
60 seconds
Hva er makt?
9. Slide
60 seconds
Evnen til å påvirke andre stater og få gjennomslag for egne interesser Reguleres av "Folkeretten" (internasjonalt regelverk, uten noen form for nøytralt politi) Handler mye om interessekonflikter
Internasjonal makt
10. Slide
60 seconds
Hard makt: Myk makt: Smart makt:
Ulike typer maktutøvelse
11. Word cloud
60 seconds
Hvem har mest makt i verden?
12. Slide
60 seconds
Stormakter har mer makt enn andre Hegemoni: hvis stormakter kan dominere andre stater militært, økonomisk eller kulturelt (Hollywood er et kulturelt hegemoni) Stormakter med lederstilling = supermakter Stormaktene inngår avtaler for å skape maktbalanse
Noen har mer makt enn andre

Suggested content