Curipod placeholder

Vern om demokratiet

0
0
Profile picture of susanne.m.veiby

susanne.m.veiby

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
side 135-163
Vern om demokratiet
2. Slide
60 seconds
Viktige begreper Demokrati Diktatur Den fjerde statsmakt Autoritær styreform Totalitær styreform Statskupp
3. Drawings
450 seconds
Tegn hva du tenker på når du hører begrepet Demokrati
4. Open question
210 seconds
Forklar begrepet diktatur
5. Word cloud
60 seconds
Beskriv den fjerde statsmakt med et ord
6. Drawings
450 seconds
Beskriv Autoritær styreform ved tegning
7. Open question
210 seconds
Forklar hva som menes med Totaliær styreform
8. Open question
210 seconds
hva er et statskupp?
9. Poll
20 seconds
Skal en person få bestemme alt?
  • Ja
  • Nei
  • Absolutt
10. Open question
210 seconds
Hva er det viktigste med demokratiet vårt?
11. Slide
60 seconds
Lovgivende: Storting Utøvende: Regjering Dømmende: Domstolene
Maktfordeling
12. Open question
210 seconds
Hva er vår tids største trussel mot demokratiet?
13. Open question
180 seconds
Hvor mange demokratiske styreformer har vi?
14. Open question
210 seconds
Finnes det fordeler ved diktatur?
15. Slide
60 seconds
Når folk ikke lenger har noe felles, kjenner seg ulike hverandre
Polarisering
16. Slide
60 seconds
Hvordan blir vår ytringsfrihet påvirket av våre rett til å ikke bli krenket? Fremføring, denne skal du laste opp i teams oppgaver senest den 27. januar kl 23.59 Vi fremfører i uke 5 og 6.
Fremføring
17. Slide
60 seconds
Dette bør du ha med Positive Negative Hvordan blir ytringsfriheten begrenset ved å ikke bli krenket Hvordan blir dere påvirket på skolen ved å ikke skulle bli krenket
18. Slide
60 seconds
Hva gjør det med det politiske bildet Konspirasjonsteorier Diktatur???
19. Open question
210 seconds
Har du forstått hva du skal gjøre? Lurer du på noe?

Suggested content