Curipod placeholder

Ytringsfrihet

0
0
Profile picture of Andreas Hafredal

Andreas Hafredal

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
2. Open question
120 seconds
Hva vet du om ytringsfrihet på fra før av?
3. Slide
60 seconds
Ytringsfrihet
En definisjon: "... om retten og friheten til å gi uttrykk for det vi mener på den måten vi selv ønsker." "Pressefrihet innebærer at pressen har rett til å drive med informasjon, kritikk og debatt uten sensur."
4. Slide
60 seconds
5. Open question
210 seconds
I hvilke sammenhenger benytter du deg av ytringsfriheten?
6. Word cloud
60 seconds
Hvilke kanaler bruker du til å formidle synspunktene dine?
7. Slide
60 seconds
Hatefulle ytringer
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller håne (forhåne) noen, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt (ringeakt) overfor noen på grunn av deres hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse religion eller livssyn seksuelle orientering kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk nedsatte funksjonsevne
8. Poll
60 seconds
Tillater vi for mange ytringer i Norge slik du ser det?
  • Ja
  • Nei
9. Poll
60 seconds
Burde vi tillate flere, færre eller akkurat like mange ytringer som i dag?
  • Færre
  • Like mange
  • Flere
10. Slide
60 seconds
Ueinig: Ytringsfridom
11. Open question
210 seconds
Hva nytt har du lært om ytringsfrihet i dag?

Suggested content