Curipod placeholder

ergonomics

0
0

Curipod generated lesson: "ergonomics". #8-10

Profile picture of ingridrl

ingridrl

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Se s. 367 i boka Gå sammen i makkerpar løft opp en boks eller bok fra bakken.
Riktig løfte og bæreteknikk
2. Word cloud
120 seconds
Hva tror du ergonomi handler om?
3. Slide
60 seconds
Se link til riktig justering i dagsplanen
Still inn pulten, pc og stolen din mest mulig ergonomisk riktig.
4. Slide
60 seconds
Ergonomi er kunnskap om hvordan arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø kan tilpasses hvert enkelt menneske. Ergonomi handler om fysiske forhold: omgivelser, utstyr psykiske forhold: meningsfulle oppgaver, ikke stress sosiale forhold: trivsel
Ergonomi
5. Slide
60 seconds
Hvor tungt kan du løfte?
6. Open question
180 seconds
Hva har du observert i praksis knyttet til ergonomi?
7. Slide
60 seconds
Ta vare på kroppen når vi er på jobb Bruke ulike hjelpemidler og arbeidsteknikker for å unngå skader Bidra til å fremme god helse og forebygge skader
Hvorfor er ergonomi viktig?
8. Slide
60 seconds
Sørg for at skuldrene er avslappet, og at armene ligger så nært kroppen som mulig. (Jobb med albuene nært kroppen) Skyv! Å skyve er langt mindre belastende på kroppen enn å dra, løfte og bære. Jobb minst mulig med kroppen i en dreid stilling. Hvis du må dreie kroppen, sørg for at du veksler mellom å dreie fra begge sider.
Noen gode ergonomiske prinsipper
9. Slide
60 seconds
10. Slide
60 seconds
Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er en av de største årsakene til sykemeldinger. I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen Til enhver tid er 15–20 prosent av befolkningen plaget med ryggen.
Visste du at...
11. Slide
120 seconds
Avvik skal sendes når: Brudd på rutiner Ulykker, uønskede hendelser Nesten ulykker Når man melder et avvik, skal man ha med: hva som har skjedd hvorfor det skjedde hva som må gjøres for å rette opp skaden hva som må gjøres for at det ikke skal skje igjen
Avvik
12. Open question
180 seconds
Jobb i makkerpar: Nevn tre gode arbeidsteknikker/ prinsipper
13. Poll
60 seconds
Hva er ergonomi?
  • Hvor effektivt personer jobber
  • Belastningsskader
  • kunnskap om tilpasning av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø
14. Poll
60 seconds
Hva er noen ergonomiske farer
  • Dårlig lys
  • Stress
  • Mangel på samarbeid
  • Løfte for tungt
15. Poll
20 seconds
Hvilke ergonomiske hjelpemidler har vi?
  • Heve-senk pulter og stellebord
  • Påkledningsbenker
  • Forflytningsbrett

Suggested content