Curipod placeholder

god kommunikasjon

0
0

Curipod generated lesson: "god kommunikasjon". #8-10

Profile picture of tor.hakon.solheim

tor.hakon.solheim

Updated 5 months ago

1. Open question
180 seconds
"Hvilke farer ved god kommunikasjon kan vi finne i samfunnet i dag, og hvordan påvirker det vår personlige opplevelse?"
2. Word cloud
120 seconds
What is communication?
3. Slide
60 seconds
Good communication helps build strong relationships between people. It helps you understand others and be understood by them. It is essential for successful teamwork and collaboration.
The Importance of Good Communication
4. Slide
60 seconds
Empati: å forstå og dele andres følelser og oppfatninger. Lytt: Gi andre muligheten til å føle seg hørt og verdsatt ved å lytte aktivt og med oppmerksomhet. Gjensidig respekt: Respektere andre og vise verdsetting for deres tanker og meninger.
Concepts:
5. Slide
60 seconds
God kommunikasjon kan hjelpe deg med å forbedre din selvtillit og styrke dine lederferdigheter. God kommunikasjon kan øke effektiviteten og produktiviteten til et team og bedre samarbeid mellom medlemmer. God kommunikasjon kan bidra til å redusere stressnivået og følelsen av å bli overveldet.
Did you know?
6. Open question
300 seconds
What are some of the challenges of effective communication?
7. Open question
300 seconds
What strategies can be used to ensure effective communication between peers?
8. Open question
300 seconds
How has effective communication helped you in the past?
9. Open question
300 seconds
What role do you think effective communication plays in successful relationships?
10. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a dragon blowing out some twinkling stars like candles on a cake!
11. Drawings
1260 seconds
Question: Hvordan kan du sikre at god kommunikasjon blir opprettholdt i et forhold? Clues: • Vis ærlighet og ærlighet. • Lytt nøye og aktivt. • Vær oppmerksom og respekter hverandre. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Diskuter hvordan god kommunikasjon kan oppnås i et forhold, og lage et tegning som viser dette. B. Identifiser hva som kan føre til dårlig kommunikasjon og lag en tegning som illustrerer dette.
12. Poll
60 seconds
What is the most important element of good communication?
 • Listening
 • Speaking
 • Writing
13. Poll
60 seconds
What does active listening mean?
 • Paying full attention to the speaker and seeking to understand their point of view
 • Interrupting the speaker with your own opinions and thoughts
 • Avoiding eye contact with the speaker
14. Poll
60 seconds
What are some non-verbal cues that can help improve communication?
 • Eye contact, facial expressions, body language
 • Talking too fast, using complex jargon, interrupting others
 • Ignoring feedback from others
15. Poll
60 seconds
How can you build trust in a relationship through communication?
 • Being honest and transparent
 • Keeping secrets from others
 • Ignoring other people's feelings
16. Poll
60 seconds
In addition to verbal and written communication skills, what other skills are important for effective communication?
 • Active listening skills and emotional intelligence
 • Technical skills and mathematical abilities
 • Leadership abilities and physical strength
17. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hva er forskjellen mellom muntlig og skriftlig kommunikasjon, og hvordan kan god kommunikasjon brukes for å nå positive resultater?

Suggested content