Curipod placeholder

Aluminium 4

0
0

Curipod generated lesson: "Aluminum". #11-13

Profile picture of alf.holmaas.helland

alf.holmaas.helland

Updated a month ago

1. Poll
60 seconds
Kva skjer om me tek tilsettet ut av dekkgassen?
 • Ingenting
 • Det vert danna krom
 • Det oppstår ozon
 • Me får oksidinneslutningar i sveisen
2. Poll
60 seconds
Korleis avsluttar du ein sveis?
 • går opp på straumen og tek ut tilsettet
 • går ned på straumen og tek ut tilsettet
 • går ned på straumen og legg i litt tilsett
 • går opp på straumen og legg i tilsett
3. Open question
180 seconds
Nemn nokre fordelar som MIG har når du sveiser Al.
4. Poll
60 seconds
Du sveiser Al med Mig. Låg spenning fører til at....
 • straumen går ned
 • straumen vert konstant
 • straumen går opp
 • lysbogen vert lang
5. Poll
60 seconds
Hydrogenporer oppstår helst når...
 • Straumen er låg
 • Straumen er høg
 • Straumen er midt mellom høg og låg
6. Open question
210 seconds
Kva for andre sveisemåtar finst det for Al?

Suggested content