Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet

3
4

Mål: Elevene skal kjenne til og vite hva som menes med FNs bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalit

Profile picture of Curipod creator studio

Curipod creator studio

Updated 4 months ago

1. Bullets
60 seconds
La elevene være med å på å finne løsninger på FNs bærekraftsmål 3
 • Først får elevene dele hva de vet om helse og livskvalitet.
 • Deretter kan de ta stilling til hvordan tilstanden er i Norge. Dette er et godt utgangspunkt for en diskusjon av målet i norsk kontekst.
 • Deretter skal elevene gjette seg frem til delmålene. Her kan dere sammenligne hva elevene synes er viktig, men FNs prioriteringer.
 • Til skal elevene tegne egne forslag til hvordan de kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet
2. Fullscreen media
60 seconds
3. Open question
240 seconds
Q: Hva er helse og livskvalitet, og hvorfor er det viktig?
4. Poll
20 seconds
Q: Har vi god helse og livskvalitet i Norge?
 • Ja
 • Nei
5. Open question
210 seconds
Q: Hva tror du er FNs delmål for god helse og livskvalitet er?
6. Bullets
60 seconds
FNs mål (kun et utvalg)
 • Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte
 • Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og til høyst 25 per 1 000 levendefødte blant barn under fem år
 • Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, og bekjempe hepatitt, vannbårne sykdommer og andre smittsomme sykdommer
 • Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet
 • Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol
7. Drawings
450 seconds
Q: Hva kan du gjøre for å hjelpe?

Suggested content