Curipod placeholder

Brøk

3
0
Profile picture of Ingrid Kjellesvik Hov

Ingrid Kjellesvik Hov

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Brøk
2. Word cloud
60 seconds
Hva tenker du på når du hører ordet brøk?
3. Drawings
180 seconds
Skriv en brøk som representerer en halv. Tegn brøken.
4. Drawings
450 seconds
Hvilken brøk tror du er størst av 1/8 og 1/9, og hvorfor?
5. Drawings
450 seconds
Lag en tegning som viser hvilken brøk som er størst av 1/8 og 1/9
6. Open question
120 seconds
Lag en tegning av brøken 1/2
7. Poll
60 seconds
Hvilken brøk er like stor som 1/2?
  • 5/7
  • 2/4
  • 8/12
  • 2/5
8. Drawings
270 seconds
Tegn en brøk som er likeverdig (like stor) som 1/2
9. Drawings
360 seconds
Prøv å regne ut: 4/7+2/7 og 12/16-6/16. Vis gjerne med tegning.
10. Open question
330 seconds
Hva er 1/3 av 9?
11. Drawings
450 seconds
Prøv å regne ut 1/3 av 18 og 2/4 av 20
12. Open question
450 seconds
Kan du skrive 1/2 som et desimaltall? Hva med 1/5?
13. Drawings
450 seconds
Per, Ola og Bjørn spiser en pizza. Per spiser 1/2 av pizzaen, Ola spise 1/4 av pizzaen. Hvor mye spiser Bjørn? Vis med tegning.

Suggested content