Prosent, desimaltall og brøk

0
0
Profile picture of heol04

heol04

Updated 2 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Hva er prosent?
2. Slide
60 seconds
Prosent
Med prosent mener vi "del av hundre". Vi bruker tegnet %.
3. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
4. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
5. Drawings
300 seconds
Lag en tegning ved å bruke symbolet
6. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
7. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
8. Drawings
300 seconds
Lag en tegning ved å bruke symbolet
9. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
10. Drawings
150 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
11. Drawings
300 seconds
Lag en tegning ved å bruke symbolet
12. Drawings
150 seconds
Regn om 40% til brøk
13. Drawings
150 seconds
Regn om 60% til brøk
14. Drawings
150 seconds
Regn om 75% til brøk
15. Drawings
300 seconds
Lag en tegning ved å bruke symbolet
16. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
17. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
18. Drawings
120 seconds
Hvem skal ut og hvorfor?
19. Drawings
360 seconds
Løs spøkelsesgåten!
20. Drawings
300 seconds
Lag en tegning ved å bruke symbolet

Suggested content