Den industrielle revolusjonen

0
0

Curipod lesson about topic "Den industrielle revolusjonen"

Profile picture of sirisbangen

sirisbangen

Updated 5 months ago

1. Poll
20 seconds
Hvor startet den industrielle revolusjonen?
 • USA
 • Frankrike
 • Stortbritannia
 • Norge
2. Slide
60 seconds
Den industrielle revolusjon startet i Storbritannia, og gjorde landet til verdens rikeste. Nok arbeidskraft, god jord, stor forekomst av kull, stor handelsflåte og kontroll over verdenshandelen.
Riktig svar: Storbritannia
3. Poll
20 seconds
I hvilket århundre startet den industrielle revolusjonen?
 • 1600-tallet
 • 1700-tallet
 • 1800-tallet
 • 1900-taller
4. Slide
60 seconds
Den industrielle revolusjonen kjennetegnes av overgangen fra å bruke muskelkraft til maskiner eller maskinkraft, og deles gjerne i to perioder. Første del av den industrielle revolusjonen er stort sett knyttet til Storbritannia mot slutten av 1700-tallet. Den andre, som spredte seg videre til Belgia og Frankrike utover 1800-tallet og deretter Tyskland og USA, fant sted i siste halvdel 1800-tallet.
Riktig svar: 1700-tallet
5. Open question
120 seconds
Fullfør setningen: Den industrielle revolusjonen er overgangen fra å bruke muskelkraft til å bruke ...
6. Drawings
450 seconds
Tegn en oppfinnelse fra den industrielle revolusjonen.
7. Poll
20 seconds
Behovet for folk ble ...
 • mindre
 • større
 • det samme
8. Slide
60 seconds
Hvorfor tror du behovet ble mindre? Diskuter med partner.
Riktig svar: Mindre
9. Poll
20 seconds
Hva var nødvendig for å drive dampmaskinene under den industrielle revolusjonen?
 • Diesel
 • Kull
 • Ved
 • Bensin
10. Slide
60 seconds
Riktig svar: Kull
11. Open question
120 seconds
Forklar med egne ord hva ordet industri betyr.
12. Slide
60 seconds
Virksomhet der råvarer blir omdannet til varer som kan selges
Industri
13. Poll
20 seconds
Hvilket navn fikk spinnemaskinen?
 • Spinning Anna
 • Spinning Roy
 • Spinning Jenny
 • Spinning Peter
14. Slide
60 seconds
Riktig svar: Spinning Jenny
15. Open question
180 seconds
Forklar ordet selvberging .

Suggested content