Curipod placeholder

Denne mannen hadde tankar om at makta skal utgå frå folket. Dei har ein allmennvilje, og fyrsten må ha ein avtale med folket for å kunne styre dei. Han kalla avtalen for "samfunnspakta".

0
0
Profile picture of hegec123

hegec123

Updated 3 months ago

1. Poll
60 seconds
Denne mannen hadde tankar om at makta skal utgå frå folket. Dei har ein allmennvilje, og fyrsten må ha ein avtale med folket for å kunne styre dei. Han kalla avtalen for "samfunnspakta".
 • Jean Jacques Roussau
 • Montesqieue
 • Voltaire
 • Thomas Hobbe
2. Poll
60 seconds
I 1688 gjekk den engelske kongen med på å dele makta med Parlamentet - dette fekk namnet The Glorious Revolution. Denne mannen skreiv om hendinga, og hevda det kongen alltid måtte styre med velviljen til borgarane. Kongen måtte signere The Bill of Rights, som sikra folket viktige rettar.
 • Thomas Hobbes
 • Adam Smith
 • John Locke
 • Voltaire
3. Poll
60 seconds
Kva sitat knyter vi til den amerikanske revolusjonen?
 • Liberty, Equality, Fraternity
 • Free born and free bred, no man my superior
 • No taxation without representation
 • Duty, honor, country.
4. Poll
60 seconds
Eg er djupt usamd i det du seier, men vil kjempe til min død for din rett til å seie det.
 • Montesqiueu
 • Diderot
 • Voltaire
 • Rousseau
5. Drawings
450 seconds
Montesquieue hadde tankar om korleis ein skal fordele makta i ein stat. Lag ein illustrasjon.

Suggested content