Curipod placeholder

Hva er det som gjør historie interessant for deg?

0
0
Profile picture of andreia.dossantos

andreia.dossantos

Updated 3 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva er det som gjør historie interessant for deg?
2. Slide
60 seconds
Historie er studiet av menneskeheten og vår kollektive fortid. Det kan innebære studier av personer, steder, begivenheter og objekter som har formet vår kultur og samfunn. Eksempler: Årsaker til 2. verdenskrig, konsekvenser av oppløsning av Sovjetunionen Studiet av historie er viktig for å forstå hvordan samfunn er blitt dannet og forandret over tid. Det er også viktig for å lære av fortiden og unngå gjentakelser av tidligere feil. Gjennom historiestudier kan vi lære om forskjellige kulturer og ideer, og til og med få innsikt i de historiske prosessene som har formet vår verden i dag.
Historie - Hva, hvorfor og hvordan?
3. Slide
60 seconds
Historie: Historie er studiet av menneskelige handlinger og hendelser fra fortiden og hvordan de har påvirket dagens samfunn. Dette omfatter å studere menneskelige atferd og kultur, samt å undersøke årsakene og effektene av hendelser fra fortiden. Hvorfor: Å studere historie er viktig fordi det gir en bedre forståelse av hvordan verden har blitt til som den er i dag. Historie kan også hjelpe oss å forstå konflikter som utspiller seg i dagens samfunn, og hvordan vi kan løse dem. Hvordan: Historie kan studeres på mange forskjellige måter, fra å lese historiske tekster og gjøre feltarbeid, til å bruke moderne teknologi som 3D-simuleringer. Det er viktig å bruke kilder fra begge kildetyper for å sikre at informasjonen er nøyaktig og troverdig.
Concepts:
4. Slide
60 seconds
Noen av de første historiene som ble skrevet ned, var egyptiske historier om gudene og kongene deres fra ca. 3000 f.Kr. I middelalderen skrev munker manuskripter som samlet myter, legender og fakta om kulturer og samfunn. Det er bevist at historiefortelling var en viktig del av kinesisk kultur helt siden det første århundret f.Kr.
Did you know?
5. Open question
300 seconds
Hvordan kan lokalhistorie være et viktig verktøy for å forstå hvordan fortiden har formet samfunnet vårt?
6. Open question
300 seconds
Hvordan kan vi bruke historien til å forstå hvorfor visse hendelser har utviklet seg som de har?
7. Open question
300 seconds
Hvordan har fortiden formet din identitet som person?
8. Open question
300 seconds
Hvordan har du brukt minner fra fortiden til å forme din nåværende oppfatning av verden?
9. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a monkey juggling bananas and wearing a clown nose
10. Drawings
1260 seconds
Question: Hvorfor er historie viktig? Clues: • Historie gjør oss bevisst på fortiden og hvordan den har påvirket oss. • Vi kan lære av tidligere generasjoners feil og se hvor vi har kommet fra. • Ved å lære om historien bidrar vi til å forstå sammenhenger og hvordan ting henger sammen. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Diskuter hvordan historieforskning har bidratt til å forstå kultur og samfunn. B. Diskuter hvilken betydning historiedisiplinen har for å forstå menneskelig kommunikasjon og politikk.
11. Poll
60 seconds
Hva er historie?
 • En naturvitenskap
 • Kunsten å male
 • Studiet av fortiden
12. Poll
60 seconds
Hvorfor er det viktig å studere historie?
 • For underholdning
 • For å forstå fortiden og lære av den
 • For å forutsi fremtiden
13. Poll
60 seconds
Hvordan samles informasjon om historien?
 • Gjennom skriftlige kilder, arkeologiske funn og muntlige overleveringer
 • Gjennom eksperimenter og labforsøk
 • Gjennom astrologi og spådommer
14. Poll
60 seconds
Hvilket århundre regnes som starten på moderne historie?
 • 5. århundre f.Kr.
 • 15. århundre
 • 21. århundre
15. Poll
60 seconds
Hvordan kan man tolke historiske hendelser forskjellig?
 • På grunnlag av ulike perspektiver, ideologier eller bias
 • Det er bare én riktig tolkning av historien
 • Ved hjelp av matematiske formler
16. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hva er noen av de viktigste hendelsene som har formet historien til vårt samfunn? Hvorfor tror du disse hendelsene har satt så sterkt preg på vårt samfunn? Hvordan tror du disse hendelsene har påvirket samfunnet vårt i dag?
17. Word cloud
120 seconds
Hva er det som gjør historie interessant for deg?

Suggested content