Curipod placeholder

Hva lurer du på om demokrati og menneskerettigheter?

0
0
Profile picture of kaspar

kaspar

Updated 3 months ago

1. Open question
360 seconds
Hva lurer du på om demokrati og menneskerettigheter?
Oppgavene på prøven er:
Redegjør kort for hvordan demokratiet i Athen fungerte. Gjør rede for maktfordelingsprinsippet. Diskuter hva som kjennetegner et fullverdig demokrati. Forklar kort hva FNs menneskerettigheter er og hvorfor de ble opprettet. Beskriv to ulike syn på enten ytringsfrihet eller religion. Forklar hvorfor folk ofte har ulike syn på det temaet du valgte. Drøft ulike syn på frihet og likhet.

Suggested content