Curipod placeholder

KRLE uke 39

0
0

ritualer og høytider

Profile picture of vibe05

vibe05

Updated 2 months ago

1. Slide
60 seconds
Hinduismen
ritualer og høytider
2. Slide
60 seconds
Flerkulturell kalende
Vulan = bddhistisk feiring til minne om de død Bab Bahai = Bahai-religionen. Iransk opprinnelse. profetene kan nevnes Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Muhammad Den første guru = sikhismen Divali = feires av hinduer, sikher, jainer Hanukkah = jødisk Juledagene = kristendommen ...... Holi = hinduism
3. Word cloud
180 seconds
Hvilke ord tenker dere på når jeg sier kretsløp, gjenfødsel og den hellige ordenene i hinduismen?
4. Slide
60 seconds
Denne perioden
Uke 37: Kjenne til hvordan hinduismen er knyttet til historie og kultur i India  Uke 37: Forklare ulike veier til frelse Uke 38: Kjenne til sentrale trekk ved hinduismen, som forestillingen om karma, dharma og samsara  Uke 39: Kjenne til viktige ritualer i hinduismen  Uke 41: Kunne fortelle om Gud og guder i hinduismen  Uke 42:Kunne beskrive kunst, arkitektur og musikk knyttet til hinduismen  Uke 42: Kunne fortelle om hinduismen stilling i Norge og verden i dag  Uke 43: Oppsummering Uke 44: vurdering
5. Slide
60 seconds
I dag
Plikter Ritualer Høytider
6. Slide
60 seconds
Mann står ved kremasjonsbålet til sin mor ved bredden av elven Ganges i den indiske byen Varanasi i 2007.
7. Slide
60 seconds
Ritualer i Hinduismen
Hinduismen har mange ritualer som knytter seg til religiøse handlinger og feiringer. Eksempler på ritualer inkluderer å ofre gaver til gudene og å feire høytider som Holi og Diwali. Mange ritualer er knyttet til hjemmet, som å brenne lamper og lage ofringer.
8. Slide
60 seconds
Svastika
Svastika, hakekorsfigur som brukes som lykkebringende symbol i hinduismen og buddhismen. I begge disse religionene finner man to forskjellige varianter av symbolet som dreier hver sin vei, med klokka og mot klokka. Nazismen i Tyskland: hakekorset hovedsymbol.
9. Slide
60 seconds
A curipod slide
10. Slide
60 seconds
Upanayana-ritualet
https://vimeo.com/134044270
11. Slide
60 seconds
Upanayana
Overgangsritualer markerer de store hendelsene i livet og er i hinduismen knyttet til læren om livsstadier. Ifølge tekstene er disse ritualene forbeholdt menn fra de tre øverste klassene. De viktigste av dem er i dag upanayana, den hellige tråd-seremonien som initierer gutter i studiet av Veda, ekteskapet, som innleder familiestadiet og kremeringsritualet når man er død. Ekteskapet har tradisjonelt blitt forstått som det viktigste livsstadiet for en kvinne og tilsvarer ifølge Manus lover guttens upanayana-ritual. En gift kvinne deler dharma (plikter) med ektemannen sin.
12. Poll
60 seconds
Hvilken av disse høytidene finnes i hinduismen?
  • Diwali
  • Pesach
  • Id-al-fitr
13. Slide
60 seconds
Diwali: Hinduismens helligdag
Diwali betyr "en rekke med lys", og er en av de viktigste høytidene i hinduismen, og feires over to til fem dager. Diwali er feiringen av lys, og representerer seieren av godhet over ondskap og lykke over ulykke. Diwali feires tradisjonelt med familie og venner, og med bål, lys, musikk og gaver.
14. Drawings
450 seconds
Tegn et pizzastykke med vinger og en superhelt-kappe
15. Slide
60 seconds
Fakta om Holi i hinduismen
Holi er en hinduisk festival som feires årlig i slutten av vinteren eller begynnelsen av våren. Det feires for å markere overgangen til våren og symboliserer seier av godhet over ondskap. Tradisjonelt blir det feiret over to dager. 2024: 25. mars
Holi er kjent som fargefestivalen. Deltakerne kaster fargede pulver og fargede vann på hverandre for å feire, noe som gir festivalen sitt fargerike navn. https://www.youtube.com/watch?v=mfP7zaVKuco
Holi er også et åndelig begivenhet som feires for å gjenopplive forholdet mellom Gud og mennesker. Gudinnen Radha og Guden Krishna ble sagt å ha feiret dette ritualet for å gjenopplive kjærligheten sin.
16. Poll
60 seconds
Hva er betydningen av høytiden Holi i hinduismen?
  • Feirer at våren har kommet, og kalles "fargefestivalen"
  • Feiring av fødselen til Gud Krishna
  • Feiring av lysets seier over mørket
17. Slide
60 seconds
Puja
Puja - tilbedelse av guder De tenner røkelse og resiterer vedaskrifter. Det er også vanlig at de legger fram ferske blomster og frukt, som en gave til gudene.
Puja er også et uttrykk for kjærlighet og hengivenhet. Det er en måte å få kontakt med gudene, og få velsignelser.
Puja er et uttrykk for respekt og gjestfrihet, enten den praktiseres i hjemmet eller i tempelet.
18. Slide
60 seconds
Vi leser s. 46-48
Hinduismen i Norge - feiringer i tempel
19. Drawings
450 seconds
Tegn et esel som flyr på himmelen med tyggegummi-romdrakt

Suggested content