Curipod placeholder

Kan du forklare hva fusjon er i få ord?

0
0
Profile picture of kimaar25

kimaar25

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Kan du forklare hva fusjon er i få ord?
2. Slide
60 seconds
Fusjon er prosessen som skjer når to stjerner slår sammen og blir til en større stjerne. Gravity er den dominerende kreftene som driver fusjonen av stjerner. Fusjonen er ansvarlig for produksjon av energi som utgjør stjernenes lys.
Fusjon av Stjerner
3. Slide
60 seconds
Fusjonsreaksjon: En type atomreaksjon der atomene kolliderer med hverandre og slår seg sammen til å danne et nytt, større atom. Fusjonsenergi: Energi som frigjøres når to atomkjerner smelter sammen og binder seg til å danne et nytt atom. Hydrogentap: Tap av energien som oppstår når et stjernekjerne bruker opp sitt hydrogen og må bytte til en annen energikilde.
Concepts:
4. Slide
60 seconds
Fusjon i stjernene produserer energien som gjør at de skinner, og dette er den eneste kjente kilden til energi som gir lys og varme i Universet. Når to nøytrinoer fusjonerer, kan det produsere en elektron som er i stand til å forlate stjernen. Fusjon i stjernene kan produsere elementer som er tyngre enn det opprinnelige, noe som er avgjørende for å skape liv.
Did you know?
5. Open question
300 seconds
Hvilke faktorer påvirker fusjonsprosessen i stjernene?
6. Open question
300 seconds
Hvordan kan fusjon i stjernene brukes til å produsere energi?
7. Open question
300 seconds
Hva har du lært om fusjon i stjernene etter å ha gjennomført denne leksjonen?
8. Open question
300 seconds
Hva er en av de store utfordringene som står i veien for å forstå fusjonsprosessen i stjernene?
9. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw an astronaut riding a giant banana through outer space.
10. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvilke krefter er involvert i fusjon av stjernestoffer?

Suggested content