Curipod placeholder

Kjønnsroller og seksualitet

0
0

Curipod generated lesson: "Kjønnsroller og seksualitet". #11-13

Profile picture of marthe.siljan

marthe.siljan

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Hva betyr kjønn for deg med et ord?
2. Slide
60 seconds
Kjønnsroller refererer til settet av sosiale og atferdsmessige normer som anses å være sosialt passende for individer av et spesifikt kjønn. Kjønnsroller kan variere mye mellom kulturer, og kan også variere innenfor en enkelt kultur over tid. Kjønnsroller har innvirkning på seksuell atferd, da folk ofte følger det som forventes av dem.
Kjønnsroller og seksualitet
3. Slide
60 seconds
Kjønnsroller: samfunnsnormer som dikterer hvordan menn og kvinner forventes å oppføre seg og samhandle. Seksuell orientering: et individs varige fysiske, romantiske og/eller emosjonelle tiltrekning til en annen person. Kjønnsidentitet: en persons indre, dyptfølte følelse av å være tilstede. mann, kvinne eller noe annet.
Begreper:
4. Poll
60 seconds
Hva er dine synspunkter på kjønnsroller og seksualitet?
  • Kjønnsroller må endres for å få flere kvinner på lederstillinger
  • Kjønnsroller er forskjellige, men likeverdige
  • Kjønnsroller er ikke viktig
  • Seksualitet er ikke noe som bør diskuteres
5. Slide
60 seconds
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) kan finnes i alle samfunn og kulturer. I noen kulturer er kjønnsroller og forventninger forskjellige mellom generasjoner. I noen afrikanske kulturer har likekjønnede ekteskap tradisjonelt blitt akseptert og til og med feiret.
Visste du at?
6. Open question
300 seconds
Hvordan oppleves kjønnsroller tradisjonelt i samfunnet, og hvordan har disse rollene endret seg gjennom tidene?
7. Open question
300 seconds
Hvordan fremstiller media kjønnsroller og seksualitet?
8. Personalised Feedback
360 seconds
Hvordan påvirker kulturelle og samfunnsmessige forventninger til kjønnsroller et individs forståelse og uttrykk for sin seksualitet?

Suggested content