Klassemiljø

99
23

Et godt klassemiljø er noe som må jobbes med kontinuerlig gjennom skoleåret. Det er avgjørende for å

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 8 months ago

1. Slide
60 seconds
Untitled
Aktiviteter for å jobbe med et godt klassemiljø
2. Slide
60 seconds
Untitled
 • En fin aktivitet for å høre hva klassen kan fra før
 • Først får elevene 2 minutter på å skrive det de kan
 • Så kan de stemme på det andre har skrevet som de også kan
 • Så kan dere se på hva klassen samlet kan om klassemiljø
3. Open question
240 seconds
Hva er et klassemiljø?
4. Slide
60 seconds
Untitled
 • Tegning er en fin måte å uttrykke seg på
 • Først tegner alle elevene hva de synes er et godt klassemiljø
 • Tegningene til elevene kan brukes til en samtale om et godt klassemiljø
5. Drawings
660 seconds
Tegn et godt klassemiljø
6. Slide
60 seconds
Untitled
 • Elevene får 2 minutter til å komme med ideer til hvordan de kan gjøre klassemiljøet bedre for andre
 • Så kan man ha en klassesamtale om alle ideene
7. Open question
180 seconds
Hva kan du gjøre for at noen i klassen får en bedre dag?
8. Slide
60 seconds
Untitled
 • Etter at alle har kommet med ideer til hva de selv kan gjøre kan de lage ideer til hva klassen kan gjøre sammen
 • Elevene får 2 minutter til å komme med forslag
 • Så kan de stemme på forslag fra medelever som de også liker
 • Så kan man ha en klassediskusjon rundt ideene
9. Open question
240 seconds
Hvordan kan vi få et bedre klassemiljø?

Suggested content