Curipod placeholder

Menneskesyn

0
0
Profile picture of kargje

kargje

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
Religion og etikk
Menneskesyn
2. Drawings
450 seconds
Tegn et menneske
3. Open question
270 seconds
Hvilke forskjellige syn på mennesket kjenner dere til?
4. Word cloud
60 seconds
Hva gjør et menneske til et menneske?
5. Open question
270 seconds
Hvilken rolle spiller mennesket i verden?
6. Poll
20 seconds
Har mennesket fri vilje?
  • Ja
  • Nei
7. Open question
210 seconds
Hva er menneskesyn?
8. Open question
210 seconds
Hvilken rolle spiller menneskesyn i religion?
9. Open question
210 seconds
Hvilken rolle spiller menneskesyn i etiske vurderinger?
10. Slide
60 seconds
Finn fram tabellen hvor dere skulle sammenligne etikken i forskjellige religioner. Bruk de utdelte tekstene for å utfylle tabellen med menneskesynet til forskjellige religioner og livssyn. Hvor kommer mennesket fra? Hvilket ansvar har mennesket i verden? Hvilke styrker og svakheter har mennesket? Hvilke forpliktelser har mennesket overfor Gud? Hvilke forpliktelser har mennesket overfor andre mennesker? Hvilke forpliktelser har mennesket overfor naturen?
Sammenlign menneskesyn
11. Slide
60 seconds
Hvordan kan de forskjellige menneskesynene argumentere for/imot rasisme? Hvilke argumenter for/imot menneskets ansvar for klimakrisen kan man finne i de forskjellige menneskesynene? Hvordan kan de forskjellige menneskesynene brukes forskjellig i diskusjoner angående LHBT+-rettigheter?
Diskuter

Suggested content