Curipod placeholder

Norsk fiskerinæring

0
0

Curipod generated lesson: "Norsk fiskerinæring". #1-4

Profile picture of stian_settnoy

stian_settnoy

Updated 5 months ago

1. Word cloud
180 seconds
Hva er den viktigste fisken i Norsk fiskerinæring?
2. Slide
60 seconds
Norsk fiskerinæring består av både kommersiell fiskeindustri og fritidsfiske. Norge har et stort havområde som er rikt på fisk, som sild, torsk, skrei og ørret. Fiskerinæringen skaper arbeidsplasser og bidrar til norsk økonomi.
Norsk fiskerinæring
3. Slide
60 seconds
Norsk fiskerinæring: Det er en hel industri som fokuserer på å fange, transportere, lagre, forberede og selge fisk, skalldyr og andre marinprodukter. Fiskeri: Det er en aktivitet som involverer bruk av teknologi og naturressurser for å fange og selge fisk og andre marinprodukter. Fiskeindustri: Det er det samlede settet av bedrifter som produserer, behandler og selger fisk og andre marinprodukter.
Concepts:
4. Slide
60 seconds
Norsk fiskerinæring fanger opptil 1 million tonn fisk hvert år. Norsk fiskerinæring er den mest lønnsomme sektoren i landet, som står for over 10% av bruttonasjonalproduktet. Norske fiskere bruker nesten 6 millioner rekveder hvert år for å fange fisk.
Did you know?
5. Open question
300 seconds
Hvilke typer fiskerinæringer finnes det i Norge?
6. Open question
300 seconds
Hvordan har utviklingen av fiskerinæringen i Norge endret seg over tid?
7. Open question
300 seconds
Hva er utfordringene som fiskerinæringen møter i vårt land?
8. Open question
300 seconds
Hvorfor er det viktig å forstå fiskerinæringen i Norge?
9. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a snake wearing a cowboy hat and boots
10. Drawings
1260 seconds
Question: Hvordan påvirker norsk fiskerinæring miljøet? Clues: • Fiskerinæringen bruker store mengder drivstoff og utsender forurensning • Fiskerinæringen trenger energikrevende oppdrettsanlegg • Fiskerinæringen kan påvirke økosystemene In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Diskuter hvordan norsk fiskerinæring påvirker miljøet, og hvilke konsekvenser dette kan føre til. B. Finn en løsning som begrenser norsk fiskerinæring sitt miljøpåvirkning og tegn en illustrasjon som viser hvordan løsningen fungerer.
11. Poll
60 seconds
Hva er den viktigste fangsten i norsk fiskeri?
 • Torsk
 • Laks
 • Sild
 • Ørret
12. Poll
60 seconds
Hvilken type fiske redskap brukes til å fange reker?
 • Not eller trål
 • Line og krok
 • Harpe
 • Garn
13. Poll
60 seconds
Hvor mange fartøyer var det i den norske fiskeflåten i 2020?
 • 10 262
 • 5 000
 • 20 000
 • 15 000
14. Poll
60 seconds
Hva er kvoter i norsk fiskeri?
 • Maksimal mengde en båt kan fange av en bestemt art
 • Minste mengde en båt må ha fanget for å kunne selge fisken lovlig
 • Mengden av forurenset vann som kan slippes ut fra fartøyet til sjøen
 • Antall dager båten kan være på havet
15. Poll
120 seconds
Hvilke to arter utgjør den største eksportverdien innenfor norsk sjømateksport?
 • Laks og torsk
 • Sild og ørret
 • Krabbe og hummer
 • Reker og blåskjell
16. Open question
180 seconds
Work together in pairs: Hvilke tre hovedfiskearter har Norge som sine viktigste fiskeriresurser?

Suggested content